Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών & Επαγγελμάτων

Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώθηκε ότι για το Σχολικό έτος 2019-2020 προσλαμβάνονται έναν (1) αναπληρωτή εκπαιδευτικό του κλάδου ΤΕ.01 καθώς και τέσσερις (4) αναπληρωτές ΖΕΠ μειωμένου ωραρίου στη Σιβιτανίδειο Σχολή.

Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να παρουσιαστουν στη Σιβιτανίδειο Σχολή για ανάληψη υπηρεσίας από την  Τρίτη 12 Νοεμβρίου 2019 όπου και θα τοποθετηθούν σε κενή θέση σχολικής μονάδας της Σχολής μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους.

Για να δείτε το έγγραφο (ΖΕΠ)πατήστε εδώ

Για να δείτε το έγγραφο (Γενικής)πατήστε εδώ