Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών & Επαγγελμάτων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών παραγωγής φωτοαντιγράφων. Κατάθεση προσφορών μέχρι και τις 18/11/2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ.

Για να δείτε το έγγραφο πατήστε εδώ