Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών & Επαγγελμάτων

Στην κοινή υπουργική απόφαση προβλέπεται και η αναστολή των τμημάτων του έτους μαθητείας, καθώς και της πρακτικής άσκησης των ΙΕΚ μέχρι τις 25 Μαρτίου 2020.