Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών & Επαγγελμάτων

Παρατίθενται στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού μηνός Μαρτίου 2020 της Σιβιτανιδείου Σχολής

Για να δείτε το έγγραφο πατήστε εδώ