Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών & Επαγγελμάτων

Παράταση της υποβολής προσφορών και διενέργειας του με αριθ. 1/2020 συνοπτικού διαγωνισμού .για την προμήθεια αναλώσιμου υλικού (μελανοταινίες, μελάνια, toner) εκτυπωτών, συσκευών τηλεομοιοτυπίας και φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων για τις ανάγκες των διοικητικών υπηρεσιών, των μονάδων εκπαίδευσης και κατάρτισης της Σιβιτανιδείου Σχολής για ένα έτος.

 Για να δείτε το έγγραφο πατήστε εδώ