Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών & Επαγγελμάτων

Ο Αγιασμός στη Σ.Δ.Σ.Τ.Ε. θα πραγματοποιηθεί στις 11:00 π.μ τη Δευτέρα 14-9-2020 στο κεντρικό προαύλιο της Σχολής, για την Α’ τάξη με εκπροσώπους των εκπαιδευτικών και μαθητών σύμφωνα με την αριθμ.πρωτ. Φ1/115739/ΓΔ4/4-9-2020 εγκύκλιο του Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Την Τρίτη θα προσέλθουν μόνο οι μαθητές της Α’ και Β’ τάξης, την Τετάρτη οι μαθητές Α’ και Γ’ τάξης και από την Πέμπτη όλες οι τάξεις..