Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών & Επαγγελμάτων

Η Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων προσκαλεί όσους ενδιαφερόμενους επιθυμούν, να υποβάλουν οικονομική προσφορά με αντικείμενο την προμήθεια αναλώσιμου υλικού (μελανοταινίες, μελάνια, toner) εκτυπωτών, συσκευών τηλεομοιοτυπίας και φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων για τις ανάγκες των διοικητικών υπηρεσιών, των μονάδων εκπαίδευσης και κατάρτισης της Σιβιτανιδείου Σχολής για ένα έτος.

 

Διευκρίνιση επί της αριθ. Διακήρυξης 20PROC007356665/ 2/ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ/ 2020 Διαγωνισμός για την προμήθεια αναλώσιμου υλικού (μελανοταινίες, μελάνια, toner) εκτυπωτών, συσκευών τηλεομοιοτυπίας και φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων πατήστε εδώ 

 Για να δείτε το ΤΕΥΔ  πατήστε εδώ

 

Για να δείτε το έγγραφο πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το έγγραφο σε επεξεργάσιμη μορφή πατήστε εδώ