Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών & Επαγγελμάτων

Σύμφωνα με την αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/132/οικ.20413/3-11-20 εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών αναβάλλεται η διεξαγωγή της ψηφοφορίας που είχε προγραμματιστεί για τις 4/11/2020, για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων στα υπηρεσιακά συμβούλια της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων.