Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών & Επαγγελμάτων

Σε εφαρμογή του ανωτέρω σχετικού παρατίθενται στοιχεία εκτέλεσης του
προϋπολογισμού μηνός Αυγούστου 2020 της Σιβιτανιδείου Σχολής.

Για λήψη του αρχείου κάντε κλικ εδώ