Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών & Επαγγελμάτων

Σε εφαρμογή του ανωτέρω σχετικού παρατίθενται στοιχεία εκτέλεσης του
προϋπολογισμού μηνός Σεπτεμβρίου 2020 της Σιβιτανιδείου Σχολής.

Για τη λήψη του αρχείου κάντε κλικ εδώ