Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών & Επαγγελμάτων

Στα συνημμένα αρχεία παρακάτω θα βρείτε τους οριστικούς πίνακες της μαθητείας για το σχολικό έτος 2020-2021

Για τους πίνακες του 2ου ΕΠΑΛ κάντε κλικ εδώ

Για τους πίνακες του 3ου ΕΠΑΛ κάντε κλικ εδώ