Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών & Επαγγελμάτων

 

Ιστορικό

Ξεκίνησε να λειτουργεί το 1934, οκτώ χρόνια μετά την έναρξη λειτουργίας της Σχολής και ο εμπλουτισμός της συλλογής της και των υποδομών της γινόταν όταν κρινόταν απαραίτητο.

Το 1997 η υπαγωγή της Βιβλιοθήκης της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων (Σ.Δ.Σ.Τ.Ε) στο δίκτυο των Σχολικών Βιβλιοθηκών (ΕΠΕΑΕΚ 1.3.γ & 1.4.β) οδήγησε σε νέους και ποικίλους μορφωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς. Έτσι Προοδευτικά, η σχολική βιβλιοθήκη της Σιβιτανιδείου Σχολής εξελίχθηκε σε σημαντικό κομμάτι της νέας εκπαιδευτικής πραγματικότητας ξεφεύγοντας από την παραδοσιακή λειτουργία της δανειστικής σχολικής βιβλιοθήκης και παίρνοντας έναν νέο, σημαντικό ρόλο, συμπληρωματικό και ενισχυτικό της διδασκαλίας μέσα στην τάξη. Ενέργειες με βάση αρχές της Επιστήμης της Βιβλιοθηκονομίας και της Επιστήμης της Πληροφόρησης, αντιμετώπισαν και κάλυψαν την οργάνωση, την επεξεργασία του υλικού της και της εν γένει συλλογής της.

Η Σχολική βιβλιοθήκη της Σιβιτανιδείου Σχολής σήμερα 

Σήμερα η Βιβλιοθήκη της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων δίδει τη δυνατότητα στο χρήστη ν’ αποκτήσει διαπροσωπική βιωματική εμπειρία με 15.000 περίπου καταγεγραμμένους τίτλους έντυπου υλικού, μεγάλο αριθμό οπτικοακουστικού υλικού, περιοδικών και ΦΕΚ.

Επίσης στοχεύει να εξασφαλίζει επαρκές, ευχάριστο χώρο και κατάλληλο εξοπλισμό για την ανάπτυξη εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και την προώθηση της ατομικής μελέτης και έρευνας, να εξασφαλίζει ικανοποιητικό ωράριο λειτουργίας για τους χρήστες, να συνεργάζεται με τους μαθητές, εκπαιδευτικούς και άλλες Βιβλιοθήκες, να προωθεί τις υπηρεσίες της με την έκδοση ειδικών ενημερωτικών εντύπων, την οργάνωση εκδηλώσεων κ.λ.π., να αξιολογεί και να παρακολουθεί τις προσφερόμενες υπηρεσίες της (στατιστικά στοιχεία κ.λ.π), να εξασφαλίζει επαρκείς οικονομικούς πόρους που υποστηρίζουν τη λειτουργία και διαχείριση της για εκπαίδευση προσωπικού, αγορά – ανανέωση υλικού, υποδομή και τεχνολογία.

Έχει δημιουργηθεί με προδιαγραφές οι οποίες καθορίζονται από διεθνή πρότυπα και έχει την δυνατότητα να εξελιχθεί σε ένα άρτιο και αυτόνομο πληροφοριακό κέντρο, εξυπηρετώντας τις πληροφοριακές ανάγκες όχι μόνο της σχολικής αλλά και της ευρύτερης κοινότητας στην οποία ανήκει.

Στεγάζεται στον 2ο όροφο του κεντρικού κτιρίου της Διοίκησης της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων (Σ.Δ.Σ.Τ.Ε), επί της οδού Θεσσαλονίκης 151, στην Καλλιθέα.

Αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Σιβιτανιδείου Σχολής και εξυπηρετεί τα τέσσερα ΕΠΑΛ, το ΙΕΚ, το Πειραματικό ΙΕΚ και το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης.

Σκοποί της Σχολικής βιβλιοθήκης της Σιβιτανιδείου Σχολής

Η βιβλιοθήκη στο σύγχρονο σχολείο, σε εκείνο με τους ανοιχτούς ορίζοντες και το μοντέρνο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, είναι η καρδιά του. Οι βασικοί σκοποί της σχολικής βιβλιοθήκης της Σιβιτανιδείου Σχολής, είναι η εκμάθηση του τρόπου έρευνας και αναζήτησης πληροφοριών, η υποβοήθηση του σχολικού προγράμματος καθώς και η ανάπτυξη της φιλαναγνωσίας μέσω των λογοτεχνικών βιβλίων και των βιβλίων γνώσεων. Ακόμα δίνει τη δυνατότητα στο σχολείο να παρέμβει αντισταθμιστικά για τους μαθητές που προέρχονται από μη προνομιούχα κοινωνικοοικονομικά και μορφωτικά στρώματα, προσφέροντάς τους τη δυνατότητα να προσεγγίσουν το εξωσχολικό βιβλίο.

Οι κύριοι στόχοι της σχολικής βιβλιοθήκης της Σιβιτανιδείου Σχολής που αντανακλούν τη φιλοσοφία του σύγχρονου σχολείου είναι οι παρακάτω:

  • η στήριξη του αναλυτικού προγράμματος  του σχολείου με διάφορα μέσα και με διάφορες μορφές υλικού, η κάλυψη των πληροφοριακών και ερευνητικών αναγκών των μαθητών, εκπαιδευτικών και του υπόλοιπου προσωπικού της Σιβιτανιδείου Σχολής
  • η δημιουργία ευρύτερων ενδιαφερόντων στους μαθητές που δεν σχετίζονται αποκλειστικά με τα σχολικά τα μαθήματα, όπως αυτά εκφράζοναι σε ένα αναλυτικό πρόγραμμα
  • η ευθύνη της βιβλιοθήκης να δημιουργήσει σωστές επιθυμητές στάσεις απέναντι στη γνώση, στο διάβασμα και στο βιβλίο
  • η καλλιέργεια της αισθητικής αγωγής μέσα από τη βιβλιοθήκη
  • η συμμετοχή στη διαμόρφωση πλούσιας σχολικής ζωής, πνευματικής και πολιτιστικής δραστηριότητας
  • η εξοικείωση των μαθητών της Σχολής με τις νέες τεχνολογίες 
  • η επικοινωνία του μαθητή, μέσω ηλεκτρονικών μέσων ή οργανωμένων εκδηλώσεων, με άλλα μέλη διαφόρων σχολικών κοινοτήτων και η ευαισθητοποίησή του σε κοινωνικά και πολιτισμικά ζητήματα