Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών & Επαγγελμάτων

 

Ειδικότητες - Ωρολόγιο πρόγραμμα

Η Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών & Επαγγελμάτων προσφέρει στους μαθητές της τις ειδικότητες:

  • Τεχνικός Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής 

των οποίων μπορείτε να δείτε το Ωρολόγιο πρόγραμμα:

Συνέχιση σπουδών - Επαγγελματικά δικαιώματα

O απόφοιτος του Τομέα Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού συμμετέχοντας στις Πανελλήνιες Εξετάσεις για τους μαθητές των ΕΠΑΛ εξεταζόμενος στα μαθήματα:

  • Νέα Ελληνικά
  • Μαθηματικά
  • Αρχιτεκτονικό Σχέδιο
  • Οικοδομική
έχει την δυνατότητα να εισαχθεί στα Α.Ε.Ι. τα Τ.Ε.Ι. καθώς και στις Στρατιωτικές Σχολές τις Σχολές Αστυνομίας και στις Ακαδημίες του Εμπορικού Ναυτικού.

Για να δείτε τις σχολές πρόσβασης

Επιπλέον ο απόφοιτος του Τομέα Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού μπορεί ακόμα να παρακολουθήσει την τάξη μαθητείας, να εισαχθεί στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (χωρίς εξετάσεις) να συνεχίσει τις σπουδές του στα Ι.Ε.Κ. ή σε προγράμματα Πανεπιστημίων του εξωτερικού.

 

Β' τάξη  Ε.Π.Α.Λ.

Γενικής Παιδείας

A/A ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
1. Νέα Ελληνικά 3
2. Μαθηματικά Άλγεβρα 2
Γεωμετρία 1
3. Φυσικές Επιστήμες Φυσική 1
Χημεία 1
4. Θρησκευτικά 1
5. Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά) 1
6. Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ 1
7. Φυσική Αγωγή 1
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ: 12 ΩΡΕΣ

Τομέας Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού

  ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
1. Οικοδομικό Σχέδιο
2. Τοπογραφία 2Θ+3E
3. Τοπογραφικό Σχέδιο - Ψηφιακή Χαρτογραφία 3E
4. Κτηριακά Έργα και Δομικά Υλικά 2Θ+2Ε
5. Σχέδιο Δομικών Έργων με χρήση Η/Υ
6. Δομημένο Περιβάλλον και Πολεοδομικές Εφαρμογές
7. Αγγλικά Τομέα
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ: 23 ΩΡΕΣ

 

Γ' τάξη  Ε.Π.Α.Λ.

Γενικής Παιδείας

A/A ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
1. Νέα Ελληνικά 3
2. Μαθηματικά Άλγεβρα 2
Γεωμετρία 1
3. Φυσικές Επιστήμες Φυσική 2
Χημεία 1
4. Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά) 1
5. Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ 1
6. Φυσική Αγωγή 1
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ: 12 ΩΡΕΣ

Ειδικότητα: Τεχνικός Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής

  ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
1. Αρχιτεκτονικό Σχέδιο
2. Οικοδομική
3. Σχέδιο Πολιτικού Μηχανικού και Έργων Υποδομής 1Θ+2Ε
4. Εφαρμογές Γεωπληροφορικής στα Τεχνικά Έργα
5. Οργάνωση Τεχνικών Έργων 2Θ+2Ε
6. Σχέδιο Δομικών Έργων με χρήση Η/Υ ΙΙ
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ: 23 ΩΡΕΣ

 

Τα τμήματα στα οποία έχει δυνατότητα εισαγωγής ο απόφοιτος του τομέα είναι τα ακόλουθα:

Τμήματα Α.Ε.Ι

Α/Α  Πανεπιστήμια  Βάση 2018
1. Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών (Αθήνα)  
2. Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών (Θεσσαλονίκη)  
3. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Αθήνα)  
4. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Βόλος)  
5. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Θεσσαλονίκη)  
6. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Ιωάννινα)  
7. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Ξάνθη)  
8. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών(Πάτρα)  
9. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών(Χάνια)  
10. Μηχανικών Περιβάλλοντος(Ξάνθη)  
11. Μηχανικών Περιβάλλοντος(Χάνια)  
12. Μηχανικών Χωροταξίας & Ανάπτυξης(Θεσσαλονίκη)  
13. Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης(Βόλος)  
14. Γεωγραφίας(Αθήνα)  
15. Γεωγραφίας(Μυτιλήνη)  
16. Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος(Αθήνα)  
17. Γεωλογίας(Θεσσαλονίκη)  
18. Γεωλογίας(Πάτρα)  
19. Περιβάλλοντος(Μυτιλήνη)  
20. Πολιτικών Μηχανικών(Αθήνα)  
21. Πολιτικών Μηχανικών(Βόλος)  
22. Πολιτικών Μηχανικών(Θεσσαλονίκη)  
23. Πολιτικών Μηχανικών(Ξάνθη)  
24. Πολιτικών Μηχανικών(Πάτρα).  
25. Διαχείριση Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων(Αγρίνιο).  
26. Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών(Ηράκλειο).  
27. Επιστήμης των Υλικών(Πάτρα).  
28. Μηχανικών Επιστήμης Υλικών(Ιωάννινα).  
29. Μηχανικών Ορυκτών Πόρων(Χάνια).  
30. Μηχανικών Περιβάλλοντος(Κοζάνη).  
31 Πολιτικών Μηχανικών (Αθήνα).  
32. Μηχανικών Τοπογραφίας και γεωπληροφορικής (Αθήνα).  

 

Τμήματα Τ.Ε.Ι


Α/Α   T.E.I.  Βάση 2018
1. Πολιτικών Μηχανικών (Πάτρα)
2. Πολιτικών Μηχανικών (Θεσσαλονίκη)  
3. Πολιτικών Μηχανικών(Τρίκαλα)  
4. ΑΣΠΑΙΤΕ Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών  
5. Πολιτικών Μηχανικών (Λάρισα)  
6. Πολιτικών Μηχανικών και Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής (Σέρρες)-Πολιτικών Μηχανικών  
7. Πολιτικών Μηχανικών και Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής (Σέρρες)-Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής  
8. Μηχανικών Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος(Χανιά)  
9. Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης(Κοζάνη)-Μηχανικών Γεωτεχνολογίας Περιβάλλοντος  
10. Τεχνολόγων Περιβάλλοντος (Ζάκυνθος)-Συντήρηση Αρχαιοτήτων και έργων Τέχνης  

 

Επιπλέον Σχολές

Α/Α Επιπλέον Σχολές.  Βάση 2018
1. Σ.Μ.Υ.Α. / Κατευθυνση Τεχνολογικής Υποστήριξης  
2. Σ.Μ.Υ.Α. / Κατευθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης  
3. Σ.Μ.Υ.Α. / Κατευθυνση Διοικητικής και Εφοδιαστικής Υποστήριξης  
4. Μόνιμων Υπαξιωματικών Στρατού (Σ.Μ.Υ.)- Όπλα  
5. Μόνιμων Υπαξιωματικών Στρατού (Σ.Μ.Υ.)- Σώματα  
6. Μόνιμων Υπαξιωματικών Στρατού (Σ.Μ.Υ.Ν)  
7. Α.Ε.Ν. Σχολή Πλοιάρχων  
8. Α.Ε.Ν Σχολή Μηχανικών  
9. Αστυφυλάκων  
10. Σχολή Πυροσβεστών  
11. Θεατρικών Σπουδών (Αθήνα)  
12. Θεατρικών Σπουδών (Ναύπλιο)  
13. Θεατρικών Σπουδών (Πάτρα)  
14. Θεάτρου (Θεσσαλονίκη)  
15. Κινηματογράφου (Θεσσαλονίκη)  
16. Μουσικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη)  
17. Μουσικών Σπουδών (Αθήνα)  
18. Μουσικών Σπουδών (Κέρκυρα)  
19. Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης (Θεσσαλονίκη)  
20. Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής (Αρτα)  
21. Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και ΑΘλητισμού (Αθήνα)  
22. Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και ΑΘλητισμού (Θεσσαλονίκη)  
23. Σχολή Επιστημών Φυσικής Αγωγής και ΑΘλητισμού (Σέρρες)  
24. Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και ΑΘλητισμού (Τρίκαλα)  
25. Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και ΑΘλητισμού (Κομοτηνή)