Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών & Επαγγελμάτων

Αναρτήθηκε: 4/9/2019   11:32:34

 

Το Τμήμα Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης Εθνικών Φορέων και Σύνδεσης με την Παραγωγή στα πλαίσια του σχεδίου με κωδικό 2017-1-EL01-KA116-035971 πραγματοποίησε ροή κινητικότητας εκπαιδευτικών και στελεχών της εκπαίδευσης με προορισμό την Μπολόνια στην Ιταλία από 7 έως και 13 Απριλίου 2019.

Θέμα της κινητικότητας οι ΄΄Καινοτόμες μέθοδοι βελτίωσης και ενίσχυσης του θεσμού της Πρακτικής Άσκησης στην Δευτεροβάθμια ΕΕΚ - Μαθαίνω Δουλεύοντας΄΄ και φορέας υλοποίησης το Ινστιτούτο IFOM..