Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών & Επαγγελμάτων

Την Δευτερά 21/01/19 στις 10 π.μ., πραγματοποιήθηκε η επίσκεψη του Σχολείου ‘’Μαργαρίτα’’ στο ΙΕΚ Σιβιτανιδείου, στο πλαίσιο της συνεργασίας της Σιβιτανιδείου Σχολής με τον χώρο της ειδικής αγωγής. Οι καταρτιζόμενοι του τμήματος ΜΑ1 του ΙΕΚ , στο μάθημα Στοιχεία Ζαχαροπλαστικής, δέχθηκαν ομάδα 6 μαθητών του Τμήματος Εστίασης του Σχολείου ΄΄Μαργαρίτα’’, με 2 συνοδούς καθηγητές. Στόχος της επίσκεψης ήταν να ενημερώσουν για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ‘’Easy cooking’’ και να μαγειρέψουν σε συνεργασία με τους καταρτιζόμενους του ΙΕΚ μία από τις συνταγές του προγράμματος.