Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών & Επαγγελμάτων

ΑΠΟΝΟΜΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ MARKETING - ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 40 ΩΡΩΝ