Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών & Επαγγελμάτων

Ειδικότητες - Ωρολόγιο πρόγραμμα

Η Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών & Επαγγελμάτων προσφέρει στους μαθητές της την ειδικότητα:

  • Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών 

της οποίας μπορείτε να δείτε το Ωρολόγιο πρόγραμμα:

Συνέχιση σπουδών - Επαγγελματικά δικαιώματα

O απόφοιτος του Τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος συμμετέχοντας στις Πανελλήνιες Εξετάσεις για τους μαθητές των ΕΠΑΛ εξεταζόμενος στα μαθήματα:

  • Νέα Ελληνικά
  • Μαθηματικά
  • Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις
  • Αρχές Βιολογικής Γεωργίας
έχει την δυνατότητα να εισαχθεί στα Α.Ε.Ι. τα Τ.Ε.Ι. καθώς και στις Στρατιωτικές Σχολές τις Σχολές Αστυνομίας και στις Ακαδημίες του Εμπορικού Ναυτικού.

Για να δείτε τις σχολές πρόσβασης

Επιπλέον ο απόφοιτος του Τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος μπορεί ακόμα να παρακολουθήσει την τάξη μαθητείας, να εισαχθεί στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (χωρίς εξετάσεις) να συνεχίσει τις σπουδές του στα Ι.Ε.Κ. ή σε προγράμματα Πανεπιστημίων του εξωτερικού.

 

Β’ τάξη  Ε.Π.Α.Λ.

Γενικής Παιδείας

A/A ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
1. Νέα Ελληνικά 3
2. Μαθηματικά Άλγεβρα 2
Γεωμετρία 1
3. Φυσικές Επιστήμες Φυσική 1
Χημεία 1
4. Θρησκευτικά 1
5. Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά) 1
6. Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ 1
7. Φυσική Αγωγή 1
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ: 12 ΩΡΕΣ

Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων Και Περιβάλλοντος

  ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
1. Αρχές Αγροτικής Ανάπτυξης
2. Περιβάλλον και Γεωργία 1Θ+2E
3. Φυτική Παραγωγή 2Θ+3E
4. Ζωική Παραγωγή 2Θ+1Ε
5. Τεχνολογία Τροφίμων 2Θ+2Ε
6. Αρχές Αρχιτεκτονικής Τοπίου 1Θ+1Ε
7. Στοιχεία Γεωργικών Εγκαταστάσεων & Γεωργικά Μηχανήματα 2Θ+1Ε
8. Αγγλικά Τομέα
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ: 23 ΩΡΕΣ

 

Γ’ τάξη  Ε.Π.Α.Λ.

Γενικής Παιδείας

A/A ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
1. Νέα Ελληνικά 3
2. Μαθηματικά Άλγεβρα 2
Γεωμετρία 1
3. Φυσικές Επιστήμες Φυσική 2
Χημεία 1
4. Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά) 1
5. Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ 1
6. Φυσική Αγωγή 1
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ: 12 ΩΡΕΣ

Ειδικότητα: Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών

  ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
1. Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις
2. Αρχές Βιολογικής Γεωργίας
3. Αρχές Επεξεργασίας Τροφίμων 2Θ+2Ε
4. Μεταποίηση Φυτικών Προϊόντων 2Θ+3Ε
5. Μεταποίηση Ζωικών Προϊόντων 2Θ+3Ε
6. Ασφάλεια Τροφίμων 2Θ+1Ε
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ: 23 ΩΡΕΣ

 

Τα τμήματα στα οποία έχει δυνατότητα εισαγωγής ο απόφοιτος του τομέα είναι τα ακόλουθα:

Τμήματα Α.Ε.Ι

Α/Α Πανεπιστήμια Βάση 2018
1. Αγροτικής Ανάπτυξης (Ορεστιάδα)  
2. Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης (Αθήνα)  
3. Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής (Αθήνα)  
4. Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών (Ιωάννινα)  
5. Βιοτεχνολογίας (Αθήνα)  
6. Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας (Λάρισα)  
7. Γεωπονίας (Θεσσαλονίκη)  
8. Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος (Βόλος)  
9. Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος (Βόλος)  
10. Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων (Ορεστιάδα)  
11. Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (Θεσσαλονίκη)  
12. Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων (Αγρίνιο)  
13. Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεριών (Αθήνα)  
14. Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου (Αθήνα)  
15. Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής (Αθήνα)  
16. Επιστημών της Θάλασσας (Μυτιλήνη)  
17. Περιβάλλοντος (Μυτιλήνη)  
18. Μηχανικών Περιβάλλοντος (Ξάνθη)  
19. Μηχανικών Περιβάλλοντος (Χανιά)  
20. Μηχανικών Περιβάλλοντος (Κοζάνη)  
21. Επιστήμης Διαιτολογίας και Διατροφής (Αθήνα)  
22. Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής (Λήμνος)  
23. Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων (Αγρίνιο)  
24. Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και Ποτών (Αθήνα)  
25. Επιστήμης και Τεχνολογιάς Τροφίμων (Αθήνα)  

 

Τμήματα Τ.Ε.Ι

Α/Α T.E.I. Βάση 2018
1. Αρχιτεκτονικής Τοπίου (Δράμα)  
2. Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος (Καρδίτσα)  
3. Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος (Χανιά)  
4. Τεχνολόγων Περιβάλλοντος  (Ζάκυνθος)- Τεχνολογιών Φυσικού Περιβάλλοντος   
5. Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης  (Κοζάνη)- Μηχανικών Γεωτεχνολογίας Περιβάλλοντος   
6. Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών (Δράμα)  
7. Τεχνολογίας Τροφίμων (Θεσσαλονίκη)  
8. Τεχνολογίας Τροφίμων (Καρδίτσα)  
9. Τεχνολογίας Τροφίμων (Καλαμάτα)  
10. Τεχνολογίας Τροφίμων (Αργοστόλι)  
11. Βιοτροφής και Διαιτολογίας (Θεσσαλονίκη)  
12. Βιοτροφής και Διαιτολογίας (Σητεία)  
13. Βιοτροφής και Διαιτολογίας (Καρδίτσα)  
14. Τεχνολόγων Γεωπόνων (Φλώρινα)  
15. Τεχνολόγων Γεωπόνων (Αρτα)  
16. Τεχνολόγων Γεωπόνων (Θεσσαλονίκη)  
17. Τεχνολόγων Γεωπόνων (Καλαμάτα)  
18. Τεχνολόγων Γεωπόνων (Ηράκλειο)  
19. Τεχνολόγων Γεωπόνων (Λάρισα)  
20. Τεχνολόγων Γεωπόνων (Αμαλιάδα)  
21. Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος (Δράμα)  
22. Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος (Καρπενήσι)  
23. Τεχνολογίας Αλιείας- Υδατοκαλλιεργιών (Μεσολόγγι)  

 

Επιπλέον Σχολές

Α/Α Επιπλέον Σχολές. Βάση 2018
1. Σ.Μ.Υ.Α. / Κατευθυνση Τεχνολογικής Υποστήριξης  
2. Σ.Μ.Υ.Α. / Κατευθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης  
3. Σ.Μ.Υ.Α. / Κατευθυνση Διοικητικής και Εφοδιαστικής Υποστήριξης  
4. Μόνιμων Υπαξιωματικών Στρατού (Σ.Μ.Υ.)- Όπλα  
5. Μόνιμων Υπαξιωματικών Στρατού (Σ.Μ.Υ.)- Σώματα  
6. Μόνιμων Υπαξιωματικών Στρατού (Σ.Μ.Υ.Ν)  
7. Α.Ε.Ν. Σχολή Πλοιάρχων  
8. Α.Ε.Ν Σχολή Μηχανικών  
9. Αστυφυλάκων  
10. Σχολή Πυροσβεστών  
11. Θεατρικών Σπουδών (Αθήνα)  
12. Θεατρικών Σπουδών (Ναύπλιο)  
13. Θεατρικών Σπουδών (Πάτρα)  
14. Θεάτρου (Θεσσαλονίκη)  
15. Κινηματογράφου (Θεσσαλονίκη)  
16. Μουσικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη)  
17. Μουσικών Σπουδών (Αθήνα)  
18. Μουσικών Σπουδών (Κέρκυρα)  
19. Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης (Θεσσαλονίκη)  
20. Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής (Αρτα)  
21. Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και ΑΘλητισμού (Αθήνα)  
22. Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και ΑΘλητισμού (Θεσσαλονίκη)  
23. Σχολή Επιστημών Φυσικής Αγωγής και ΑΘλητισμού (Σέρρες)  
24. Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και ΑΘλητισμού (Τρίκαλα)  
25. Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και ΑΘλητισμού (Κομοτηνή)