Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών & Επαγγελμάτων

Η ειδικότητα ανήκει στην Ομάδα Προσανατολισμού: «Εφαρμοσμένων τεχνών και καλλιτεχνικών σπουδών».

Επάγγελμα μοντέρνο, σύγχρονο, ιδιαίτερα δημιουργικό με πάμπολλες εφαρμογές και μεγάλες προοπτικές εξέλιξης, όχι μόνο στη χώρα μας αλλά και στη διεθνή αγορά εργασίας. Ιδανικό για νέους και νέες με καλλιτεχνικές ανησυχίες. Η γραφιστική είναι η δημιουργία της έντυπης και ηλεκτρονικής σχεδίασης. Χάρις σε αυτήν σχεδιάζεται κάθε τι που βλέπουμε τυπωμένο γύρω μας. διαφημιστικές - ενημερωτικές αφίσες και έντυπα, εφημερίδες, περιοδικά, εξώφυλλα βιβλίων & cds, σήματα και λογότυπα εταιριών και προϊόντων, συσκευασίες, διαφημιστικές καταχωρήσεις, όλα είναι έργα του Γραφίστα.

Προϋποθέσεις εγγραφής

Προϋποθέσεις εγγραφής των ενδιαφερομένων στην ειδικότητα «Γραφιστική Εντύπου και Ηλεκτρονικών Μέσων» των Ι.Ε.Κ. είναι να είναι κάτοχοι απολυτηρίων τίτλων, δομών της μη υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ως ακολούθως : Γενικό Λύκειο (ΓΕΛ), Τεχνικό Επαγγελματικό Λύκειο (ΤΕΛ), Ενιαίο Πολυκλαδικό Λύκειο (ΕΠΛ), Τεχνικό Επαγγελματικό Εκπαιδευτήριο (ΤΕΕ) Β' Κύκλου σπουδών, Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ), Επαγγελματική Σχολή (ΕΠΑΣ), Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ). Οι γενικές προϋποθέσεις εγγραφής στα ΙΕΚ ρυθμίζονται στην Υ.Α. 5954 «Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.)».

Διπλώματα Βεβαιώσεις Πιστοποιητικά

Οι απόφοιτοι της ειδικότητας : «Γραφιστική Εντύπου και Ηλεκτρονικών Μέσων» μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της κατάρτισής τους στο Ι.Ε.Κ. λαμβάνουν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.) και μετά την επιτυχή συμμετοχή τους στις εξετάσεις πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που διενεργεί ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. λαμβάνουν Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5.Οι απόφοιτοι της ειδικότητας : «Γραφιστική Εντύπου και Ηλεκτρονικών Μέσων» των Ι.Ε.Κ. οι οποίοι πέτυχαν στις εξετάσεις πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που διενεργεί ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μέχρι την έκδοση του διπλώματος λαμβάνουν Βεβαίωση Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Διάρκεια Σπουδών

Η φοίτηση στα Ι.Ε.Κ. είναι πέντε (5) συνολικά εξαμήνων, επιμερισμένη σε τέσσερα (4) εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης συνολικής διάρκειας έως 1.200 διδακτικές ώρες ειδικότητας, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα προγράμματα σπουδών και σε ένα εξάμηνο Πρακτικής άσκησης ή Μαθητείας, συνολικής διάρκειας 960 ωρών.

Επαγγελματικό περίγραμμα ειδικότητας

Ο κάτοχος διπλώματος ΙΕΚ στην ειδικότητα «Γραφιστική Εντύπου και Ηλεκτρονικών Μέσων» έχει πιστοποιήσει τις γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματικές ικανότητες που τον καθιστούν ικανό να συνδυάζει στοιχεία εικαστικών τεχνών και τυπογραφίας, φωτογραφίας και γραφικών για να δημιουργήσει ένα μήνυμα που πείθει και συγκινεί τον αποδέκτη. Ταυτόχρονα, επινοεί και διαμορφώνει μία ταυτότητα για την πηγή του μηνύματος (concept design). Ο γραφίστας έντυπων και ηλεκτρονικών μέσων πρέπει να είναι σε θέση να εκτελεί προσχέδια χρησιμοποιώντας τη σύγχρονη τεχνολογία, να διεκπεραιώνει γραφιστική εργασία υπό την καθοδήγηση και επίβλεψη του καλλιτεχνικού επιμελητή και να παρακολουθεί την παραγωγή της εργασίας σε όλα της τα στάδια μέχρι την παράδοση του έργου στον πελάτη.

Τομείς απασχόλησης

O απόφοιτος της ειδικότητας «Γραφιστική Εντύπου και Ηλεκτρονικών Μέσων», μπορεί να εργαστεί σε:

  • Διαφημιστικές εταιρίες , Εκδοτικούς οίκους, Εφημερίδες και Περιοδικά, Τηλεόραση και Κινηματογράφο.
  • Δημιουργικά γραφεία, Εταιρίες DTP Departments, Εταιρείες σχεδίασης ιστοσελίδων, I-books κλπ , Ατελιέ γραφικών τεχνών, Επιχειρήσεις γραφικών τεχνών.
  • Βιομηχανίες παραγωγής ειδών συσκευασίας,
  • Ιδιωτικά και Κρατικά τυπογραφεία.
  • Ως ελεύθερος επαγγελματίας σε δικό του εργαστήριο.
  • Δημόσιους οργανισμούς, όπως: Βουλή των Ελλήνων (Γραφείο Τύπου, Βιβλιοθήκη, Βουλή των Εφήβων κλπ, Υπουργεία Πολιτισμού, Τουρισμού, Αμύνης (Γεωγραφική, Υδρογραφική Υπηρεσία στρατού και Τυπογραφείο στρατού), Δημόσιας Τάξης και κατά τόπους Αστυνομικές Διευθύνσεις κ.λπ.).
  • Οργανισμοί, όπως Εθνικό Τυπογραφείο, Μουσεία, Πινακοθήκες, Βιβλιοθήκες, Δημόσια Τηλεόραση, ΕΟΤ, ΕΛΤΑ κ.λπ., Γραφεία Τύπου Υπουργείων, Περιφερειών και Δήμων, Γενικά Αρχεία του Κράτους, Μουσείο φωτογραφίας, Σχολή κινηματογράφου Θεσσαλονίκης κ.λπ.

Επαγγελματικά προσόντα

Στα επαγγελματικά προσόντα περιλαμβάνονται:

 • Να γνωρίζει την ορολογία των γραφικών τεχνών και των πολυμέσων .
 • Να γνωρίζει τα στάδια παραγωγής εντύπων και πολυμέσων .
 • Να διαβάζει και να εκτελεί προσχέδια.
 • Να γνωρίζει τα λειτουργικά συστήματα Macintosh/PC Windows .
 • Να χειρίζεται περιφερειακά μηχανήματα υποστήριξης (εκτυπωτή, ψηφιακό σαρωτή, modem κ.λπ.).
 • Να δημιουργεί πρότυπες σελίδες με τον H/Y.
 • Να εισάγει κείμενα και εικόνες/σχέδια μέσα στη σελίδα .
 • Να διαχειρίζεται τυπογραφικά τα κείμενα και τις εικόνες ή τα σχέδια μέσα στη σελίδα.
 • Να επεμβαίνει ψηφιακά στις εικόνες.
 • Να σχεδιάζει με ψηφιακά εργαλεία.
 • Να γνωρίζει και να χρησιμοποιεί τα μέσα ατομικής προστασίας και υγιεινής.
 • Να συγκροτεί ένα βασικό κοστολόγιο για τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Επαγγελματικά καθήκοντα

Ο απόφοιτος της ειδικότητας «Γραφιστική Εντύπου και Ηλεκτρονικών Μέσων» - πρέπει να είναι σε θέση:

 • Να εκτελεί προσχέδια χρησιμοποιώντας τη σύγχρονη τεχνολογία.
 • Να διεκπεραιώνει γραφιστική εργασία υπό την καθοδήγηση και επίβλεψη του καλλιτεχνικού επιμελητή.
 • Να παρακολουθεί την παραγωγή της εργασίας σε όλα της τα στάδια μέχρι την παράδοση του έργου στον πελάτη.
  ΕΞΑΜΗΝΟ Α Β Γ Δ
  ΜΑΘΗΜΑΤΑ Θ Ε Σ Θ Ε Σ Θ Ε Σ Θ Ε Σ
1 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΕΧΝΗΣ Ι & ΙΙ 2   2 2   2            
2 ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ Ι & ΙΙ   5 5   3 3            
3 ΣΧΕΔΙΟ ΧΡΩΜΑ ΣΚΙΤΣΟ   4 4   4 4            
4 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ 2   2                  
5 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ   2 2   4 4   2 2      
6 ΧΡΩΜΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 2   2                  
7 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ   3 3   3 3   3 3   3 3
8 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΚΕΤΑΣ         4 4   2 2      
9 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕΛΙΔΑΣ               4 4   4 4
10 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ               4 4   5 5
11 ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΛΥΜΕΣΑ               3 3   4 4
12 ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ               2 2   4 4
  ΣΥΝΟΛΟ 14 20  2 18 20  0  20 20  0  20 20