Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών & Επαγγελμάτων

 

Από το Διάταγμα ιδρύσεως του οργανισμού της Σιβιτανιδείου Σχολής προβλέπεται η λειτουργία Ιατρείου εντός της Σχολής το οποίο θα μεριμνά :

  • Για την παροχή πρώτων βοηθειών σε περίπτωση ατυχημάτων ή ασθένειας των μαθητών, σπουδαστών και του προσωπικού της Σχολής.
  • Για την άρτια και επιστημονική πρωτοβάθμια ιατροφαρμακευτική φροντίδα στους μαθητές μας καθώς και στο εκπαιδευτικό και υπαλληλικό προσωπικό της Σχολής.
  • Για την αυστηρή τήρηση των κανόνων υγιεινής σε όλες τις κτιριακές εγκαταστάσεις της Σχολής και ιδιαίτερα στους κοινόχρηστους χώρους (αίθουσες διδασκαλίας, μαγειρείο, κυλικείο, W.C. κτλ.).

Το Ιατρείο βρίσκεται στο Ισόγειο του κεντρικού κτιρίου της Σχολής και λειτουργεί όλες τις εργάσιμες ημέρες του Σχολείου από τις 8:00΄ το πρωί έως τις 20:00΄ το απόγευμα καλύπτοντας και την πρωινή και την απογευματινή βάρδια των σχολικών μονάδων και του ΙΕΚ της Σιβιτανιδείου. Στελεχώνεται από τον Γιατρό της Σχολής, κ.  Χατζηιωακειμίδη Κώστα και τους Νοσηλευτές της Σχολής, κ.κ Τσαπανίδου Ελένη και  Κατρισιώτη Κώστα.

Δύο φορές τον χρόνο, Νοέμβριο και Μάιο, μαθητές από όλες τις Σχολικές μονάδες της Σιβιτανιδείου, σπουδαστές του ΙΕΚ της Σχολής, καθηγητές και διοικητικοί υπάλληλοι συμμετέχουν στις αιμοδοσίες που διοργανώνονται από το Ιατρείο της Σχολής και πραγματοποιούνται σε συνεργασία με το Νοσοκομείο "ΕΛΠΙΣ" συγκεντρώνοντας περισσότερες από 400 μονάδες αίματος.

Εκτός όλων αυτών, ενημερώνει έγκαιρα και έγκυρα τα μέλη της Σχολικής Κοινότητας για ό,τι συμβαίνει στον ευαίσθητο χώρο της υγείας. Γενικότερα,  καταβάλλεται από το ιατρικό μας δυναμικό κάθε δυνατή  προσπάθεια τόσο για την πρόληψη και προαγωγή της υγείας των παιδιών μας, όσο και για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των σχετικών προβλημάτων τους.