Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών & Επαγγελμάτων

Η διαδικασία των ηλεκτρονικών αιτήσεων των εκπαιδευτών για το ΙΕΚ της Σιβιτανιδείου Σχολής ολοκληρώθηκε την 28-8-2019 ώρα 14.00.