Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών & Επαγγελμάτων

Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις για την πρόσληψη ωρομισθίων εκπαιδευτών για το Ι.Ε.Κ. της Σιβιτανιδείου Σχολής ολοκληρώθηκαν την Παρασκευή 24 Αυγούστου 2018 και ώρα 14:00.