Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών & Επαγγελμάτων

Ειδικότητες - Ωρολόγιο πρόγραμμα

Η Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών & Επαγγελμάτων προσφέρει στους μαθητές της τις ειδικότητες:

  • Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων, Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών 
  • Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων  

των οποίων μπορείτε να δείτε το Ωρολόγιο πρόγραμμα:

Συνέχιση σπουδών - Επαγγελματικά δικαιώματα

O απόφοιτος του Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού συμμετέχοντας στις Πανελλήνιες Εξετάσεις για τους μαθητές των ΕΠΑΛ εξεταζόμενος στα μαθήματα:

  • Νέα Ελληνικά
  • Μαθηματικά
  • Ψηφιακά Συστήματα
  • Δίκτυα Υπολογιστών
έχει την δυνατότητα να εισαχθεί στα Α.Ε.Ι. τα Τ.Ε.Ι. καθώς και στις Στρατιωτικές Σχολές τις Σχολές Αστυνομίας και στις Ακαδημίες του Εμπορικού Ναυτικού.

Για να δείτε τις σχολές πρόσβασης

Επιπλέον ο απόφοιτος του Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού μπορεί ακόμα να παρακολουθήσει την τάξη μαθητείας, να εισαχθεί στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (χωρίς εξετάσεις) να συνεχίσει τις σπουδές του στα Ι.Ε.Κ. ή σε προγράμματα Πανεπιστημίων του εξωτερικού.

 

Β' τάξη  Ε.Π.Α.Λ.

Γενικής Παιδείας

A/A ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
1. Νέα Ελληνικά 3
2. Μαθηματικά Άλγεβρα 2
Γεωμετρία 1
3. Φυσικές Επιστήμες Φυσική 1
Χημεία 1
4. Θρησκευτικά 1
5. Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά) 1
6. Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ 1
7. Φυσική Αγωγή 1
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ: 12 ΩΡΕΣ

Τομέας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού

  ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
1. Ηλεκτροτεχνία (Κυκλώματα Συνεχούς και Εναλλασσόμενου Ρεύματος) 2Θ+2Ε
2. Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις και Ηλεκτρολογικό Σχέδιο 2Θ+5E
3. Εισαγωγή στα Υπολογιστικά Συστήματα και στα Δίκτυα Επικοινωνιών 3E
4. Αυτοματισμοί, Αισθητήρες
5. Αναλογικά και Ψηφιακά Ηλεκτρονικά 2Θ+4Ε
6. Αγγλικά Τομέα
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ: 23 ΩΡΕΣ

 

Γ' τάξη  Ε.Π.Α.Λ.

Γενικής Παιδείας

A/A ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
1. Νέα Ελληνικά 3
2. Μαθηματικά Άλγεβρα 2
Γεωμετρία 1
3. Φυσικές Επιστήμες Φυσική 2
Χημεία 1
4. Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά) 1
5. Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ 1
6. Φυσική Αγωγή 1
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ: 12 ΩΡΕΣ

Ειδικότητα: Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων, Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών

  ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
1. Ψηφιακά Συστήματα
2. Δίκτυα Υπολογιστών
3. Εφαρμοσμένα Ηλεκτρονικά - Κατασκευές
4. Εγκατάσταση και Διαχείριση Δικτύων - Συντήρηση Υπολογιστικών Συστημάτων
5. Συστήματα Ελέγχου και Ασφάλειας
6. Τηλεπικοινωνίες - Τηλεματική 3Θ+2Ε
7. Ρομποτική
8. Επεξεργασία Σήματος Ήχου και Εικόνας
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ: 23 ΩΡΕΣ

Ειδικότητα: Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων

  ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
1. Ηλεκτροτεχνία 2
2. Ηλεκτρικές Μηχανές
3. Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις 2 3Θ+4Ε
4. Εργαστήριο Ηλεκτροτεχνίας – Ηλεκτρικών Μηχανών
5. Αυτοματισμοί Προγραμματιζόμενης Λογικής 2Θ+4Ε
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ: 23 ΩΡΕΣ

 

Τα τμήματα στα οποία έχει δυνατότητα εισαγωγής ο απόφοιτος του τομέα είναι τα ακόλουθα:

Τμήματα Α.Ε.Ι

Α/Α   Πανεπιστήμια  Βάση 2018
1. Επιστήμης Υπολογιστών (Ηράκλειο)  
2. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών (Αθήνα)  
3. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών (Βόλος)  
4. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών (Θεσσαλονίκη)  
5. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών (Ξάνθη)  
6. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών (Πάτρα)  
7. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών (Χανία)  
8. Μηχανικών Ηλεκτρολογικών Υπολογιστών και Πληροφορικής(Ιωάννινα)  
9. Μηχανικών Ηλεκτρολογικών Υπολογιστών και Πληροφορικής(Πάτρα)  
10. Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων(Σάμος)  
11. Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών(Κοζάνη)  
12. Πληροφορικής με Εφαρμογές στην Βιοϊατρική(Λαμία)  
13. Τεχνών Ήχου & Εικόνων(Κέρκυρα)  
14. Φυσικής(Αθήνα)  
15. Φυσικής(Θεσσαλονίκης)  
16. Φυσικής(Ηράκλειο)  
17. Φυσικής(Ιωάννινα)  
18. Φυσικής(Πάτρα)  
19. Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας(Πειραιάς)  
20. Διοκιητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας(Αθήνα)  
21. Εφαρμοσμένης Πληροφορικής(Θεσσαλονίκη)  
22. Πληροφορικής(Αθήνα)-Ο.Π.Α.  
23. Πληροφορικής(Θεσσαλονίκη)-Α.Π.Θ.  
24. Πληροφορικής(Κέρκυρα).  
25. Πληροφορικής(Λαμία).  
26. Πληροφορικής(Πειραιάς).  
27. Πληροφορικής και Τηλεματικής(Αθήνα).  
28. Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών(Αθήνα).  
29. Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών(Τρίπολη).  
30. Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών (Αθήνα).  
31. Ψηφιακών Συστημάτων(Πειραιάς).  
32. Μηχανικών Βιοϊατρικής (Αθήνα).  
33. Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και παραγωγής (Αθήνα).  
34. Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών (Αθήνα).  
35. Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (Ξάνθη).  
36. Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων (Σύρος).  
37. ΑΣΠΑΙΤΕ Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών-Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών.  
38. ΑΣΠΑΙΤΕ Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών-Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών.  

 

Τμήματα Τ.Ε.Ι

Α/Α   T.E.I.  Βάση 2018
1. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών (Κοζάνη)  
2. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών (Καβάλα)  
3. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών (Ηράκλειο)  
4. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών (Λάρισα)  
5. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών (Πάτρα)  
7. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών (Χαλκίδα)  
8. Μηχανικών Αυτοματισμού (Θεσσαλονίκη)  
9. Μηχανικών Αυτοματισμού (Χαλκίδα)  
10. Μηχανικών Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος(Χανία)  
11. Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης(Κοζάνη)-Μηχανικών Γεωτεχνολογίας Περιβάλλοντος  
12. Μηχανολόγων Οχημάτων (Θεσσαλονίκη)  
13. Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής(Ρέθυμνο)  
14. Τεχνολογίας Ήχου και Μουσικών Οργάνων(Ληξούρι)  
15. Ηλεκτρονικών Μηχανικών(Θεσσαλονίκη)  
16. Ηλεκτρονικών Μηχανικών(Χανιά)  
17. Ηλεκτρονικών Μηχανικών(Λαμία)  
18. Μηχανικών Πληροφορικής(Αθήνα)  
19. Μηχανικών Πληροφορικής(Θεσσαλονίκη)  
20. Μηχανικών Πληροφορικής(Σέρρες)  
21. Μηχανικών Πληροφορικής(Λαμία)  
22. Μηχανικών Πληροφορικής(Καστοριά)  
23. Μηχανικών Πληροφορικής(Λάρισα)  
24. Μηχανικών Πληροφορικής(Άρτα)  
25. Μηχανικών Πληροφορικής(Σπάρτη)  
26. Μηχανικών Πληροφορικής(Ναύπακτος)  
27. Μηχανικών Πληροφορικής(Ηράκλειο)  
28. Μηχανικών Πληροφορικής(Καβάλα)  
29. Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας(Αθήνα)  
30. Ψηφιακών Μέσων & Επικοινωνίας(Αργοστόλι)  
31. Ψηφιακών Μέσων & Επικοινωνίας(Καστοριά)  

 

Επιπλέον Σχολές

Α/Α Επιπλέον Σχολές.  Βάση 2018
1. Σ.Μ.Υ.Α. / Κατευθυνση Τεχνολογικής Υποστήριξης  
2. Σ.Μ.Υ.Α. / Κατευθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης  
3. Σ.Μ.Υ.Α. / Κατευθυνση Διοικητικής και Εφοδιαστικής Υποστήριξης  
4. Μόνιμων Υπαξιωματικών Στρατού (Σ.Μ.Υ.)- Όπλα  
5. Μόνιμων Υπαξιωματικών Στρατού (Σ.Μ.Υ.)- Σώματα  
6. Μόνιμων Υπαξιωματικών Στρατού (Σ.Μ.Υ.Ν)  
7. Α.Ε.Ν. Σχολή Πλοιάρχων  
8. Α.Ε.Ν Σχολή Μηχανικών  
9. Αστυφυλάκων  
10. Σχολή Πυροσβεστών  
11. Θεατρικών Σπουδών (Αθήνα)  
12. Θεατρικών Σπουδών (Ναύπλιο)  
13. Θεατρικών Σπουδών (Πάτρα)  
14. Θεάτρου (Θεσσαλονίκη)  
15. Κινηματογράφου (Θεσσαλονίκη)  
16. Μουσικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη)  
17. Μουσικών Σπουδών (Αθήνα)  
18. Μουσικών Σπουδών (Κέρκυρα)  
19. Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης (Θεσσαλονίκη)  
20. Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής (Αρτα)  
21. Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και ΑΘλητισμού (Αθήνα)  
22. Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και ΑΘλητισμού (Θεσσαλονίκη)  
23. Σχολή Επιστημών Φυσικής Αγωγής και ΑΘλητισμού (Σέρρες)  
24. Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και ΑΘλητισμού (Τρίκαλα)  
25. Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και ΑΘλητισμού (Κομοτηνή)