Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών & Επαγγελμάτων

Ειδικότητες - Ωρολόγιο πρόγραμμα

Η Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών & Επαγγελμάτων προσφέρει στους μαθητές της τις ειδικότητες:

  • Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών 
  • Τεχνικός Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων και Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου  
  • Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλιματισμού 
  • Τεχνικός Οχημάτων 

των οποίων μπορείτε να δείτε το Ωρολόγιο πρόγραμμα:

Συνέχιση σπουδών - Επαγγελματικά δικαιώματα

O απόφοιτος του Τομέα Μηχανολογίας συμμετέχοντας στις Πανελλήνιες Εξετάσεις για τους μαθητές των ΕΠΑΛ εξεταζόμενος στα μαθήματα:

  • Νέα Ελληνικά
  • Μαθηματικά
  • Στοιχεία Μηχανών
  • Στοιχεία Σχεδιασμού κεντρικών θερμάνσεων
έχει την δυνατότητα να εισαχθεί στα Α.Ε.Ι. τα Τ.Ε.Ι. καθώς και στις Στρατιωτικές Σχολές τις Σχολές Αστυνομίας και στις Ακαδημίες του Εμπορικού Ναυτικού.

Για να δείτε τις σχολές πρόσβασης

Επιπλέον ο απόφοιτος του Τομέα Μηχανολογίας μπορεί ακόμα να παρακολουθήσει την τάξη μαθητείας, να εισαχθεί στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (χωρίς εξετάσεις) να συνεχίσει τις σπουδές του στα Ι.Ε.Κ. ή σε προγράμματα Πανεπιστημίων του εξωτερικού.

 

Β' τάξη  Ε.Π.Α.Λ.

Γενικής Παιδείας

A/A ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
1. Νέα Ελληνικά 3
2. Μαθηματικά Άλγεβρα 2
Γεωμετρία 1
3. Φυσικές Επιστήμες Φυσική 1
Χημεία 1
4. Θρησκευτικά 1
5. Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά) 1
6. Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ 1
7. Φυσική Αγωγή 1
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ: 12 ΩΡΕΣ

Τομέας Μηχανολογίας

Α/Α  ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
1. Στοιχεία Τεχνικής Θερμοδυναμικής - Εφαρμογές 3Θ+3Ε
2. Μηχανική-Αντοχή Υλικών
3. Σχεδιασμός και Περιγραφή Στοιχείων Μηχανών
4. Τεχνολογία Μηχανολογικών Κατασκευών-Εφαρμογές 2Θ+5Ε
5. Βασική Ηλεκτρολογία και Εφαρμογές 2Θ+2Ε
6. Αγγλικά Τομέα
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ: 23 ΩΡΕΣ

 

Γ' τάξη  Ε.Π.Α.Λ.

Γενικής Παιδείας

A/A ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
1. Νέα Ελληνικά 3
2. Μαθηματικά Άλγεβρα 2
Γεωμετρία 1
3. Φυσικές Επιστήμες Φυσική 2
Χημεία 1
4. Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά) 1
5. Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ 1
6. Φυσική Αγωγή 1
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ: 12 ΩΡΕΣ

Ειδικότητα: Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών

Α/Α  ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
1. Στοιχεία Μηχανών
2. Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων
3. Μηχανουργική Τεχνολογία - Εργαλειομηχανές
4. Ανελκυστήρες - Ανυψωτικές Μηχανές
5. Στοιχεία Ψύξης - Κλιματισμού 2Θ+5Ε
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ: 23 ΩΡΕΣ

Ειδικότητα: Τεχνικός Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων και Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου

Α/Α  ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
1. Στοιχεία Μηχανών
2. Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών θερμάνσεων
3. Συντήρηση και Επισκευή Εγκαταστάσεων Καύσης Υγρών και Αερίων Καυσίμων 2Θ+3Ε
4. Ύδρευση - Αποχέτευση 1Θ+3Ε
5. Κατασκευή και Λειτουργία Κεντρικής Θέρμανσης 1Θ+5Ε
6. Σχέδιο Ειδικότητας
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ: 23 ΩΡΕΣ

Ειδικότητα: Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλιματισμού

Α/Α  ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
1. Στοιχεία Μηχανών
2. Στοιχεία Ψύξης - Κλιματισμού
3. Στοιχεία Ψύξης - Κλιματισμού
4. Εγκαταστάσεις Κλιματισμού 3Θ+4Ε
5. Συστήματα Ελέγχου, Ρύθμισης και Αυτοματισμού Εγκαταστάσεων Ψύξης και Κλιματισμού 1Θ+2Θ
6. Μηχανολογική Σχεδίαση Εγκαταστάσεων Ψύξης και Κλιματισμού
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ: 23 ΩΡΕΣ

Ειδικότητα: Τεχνικός Οχημάτων

Α/Α  ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
1. Στοιχεία Μηχανών
2. Μηχανές Εσωτερικής Καύσης II 3Θ+4Ε
3. Συστήματα Αυτοκινήτου 3Θ+4Ε
4. Τεχνολογία Ελέγχων και Διαγνώσεων 2Θ+4Ε
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ: 23 ΩΡΕΣ

 

Τα τμήματα στα οποία έχει δυνατότητα εισαγωγής ο απόφοιτος του τομέα είναι τα ακόλουθα:

Τμήματα Α.Ε.Ι

Α/Α  Πανεπιστήμια  Βάση 2018
1. Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής (Αθήνα)  
2. Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων (Αγρίνιο)  
3. Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών (Ηράκλειο)  
4. Επιστήμης των Υλικών (Πάτρα)  
5. Μηχανικών Επιστήμης Υλικών (Ιωάννινα)  
6. Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών (Αθήνα)  
7. Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (Χανιά)  
8. Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (Ξάνθη)  
9. Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (Χανιά)  
10. Μηχανικών Περιβάλλοντος (Ξάνθη)  
11. Μηχανικών περιβάλλοντος (Χανιά)  
12. Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων (Σύρος)  
13. Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών (Πάτρα)  
14. Μηχανολόγων Μηχανικών (Αθήνα)  
15. Μηχανολόγων Μηχανικών (Βόλος)  
16. Μηχανολόγων Μηχανικών (Θεσσαλονίκη)  
17. Μηχανολόγων Μηχανικών (Κοζάνη)  
18. Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών (Αθήνα)  
19. Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης (Χίος)  
20. Μηχανικών Περιβάλλοντος (Κοζάνη)  
21. Μηχανολόγων Μηχανικών (Αθήνα)  
22. Ναυπηγών Μηχανικών (Αθήνα)  
23. Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και παραγωγής (Αθήνας)  

 

Τμήματα Τ.Ε.Ι

Α/Α    T.E.I.  Βάση 2018
1. Μηχανολόγων Μηχανικών και Βιομηχανικού Σχεδιασμού(Κοζάνη)-Βιομηχανικού Σχεδιασμού ΤΕ  
2. Μηχανολόγων Μηχανικών και Βιομηχανικού Σχεδιασμού(Κοζάνη)-Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ  
3. Μηχανολόγων Μηχανικών (Ηράκλειο)  
4. Μηχανολόγων Μηχανικών (Λάρισα)  
5. Μηχανολόγων Μηχανικών (Πάτρα)  
6. ΑΣΠΑΙΤΕ Εκπαιδευτικών Μηχανολόγων Μηχανικών  
7. Μηχανολόγων Μηχανικών (Σέρρες)  
8. Μηχανολόγων Μηχανικών (Χαλκίδα)  
9. Μηχανικών Τεχνολογίας Αεροσκαφών (Χαλκίδα)  
10. Τεχνολογιών Περιβάλλοντος (Ζάκυνθος)- Τεχνολογιών Φυσικού Περιβάλλοντος  
11. Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου και Μηχανολόγων Μηχανικών (Καβάλα)- Μηχανολόγων Μηχανικών  
12. Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου και Μηχανολόγων Μηχανικών (Καβάλα)- Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου  
13. Μηχανολόγων Οχημάτων (Θεσσαλονίκη)  
14. Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης (Κοζάνη)-Μηχανικών Αντιρρύπανσης  
15.  Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης (Κοζάνη)- Μηχανικών Γεωτεχνολογίας Περιβάλλοντος  
16. Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος (Χανιά)  

 

Επιπλέον Σχολές

Α/Α Επιπλέον Σχολές.  Βάση 2018
1. Σ.Μ.Υ.Α. / Κατευθυνση Τεχνολογικής Υποστήριξης  
2. Σ.Μ.Υ.Α. / Κατευθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης  
3. Σ.Μ.Υ.Α. / Κατευθυνση Διοικητικής και Εφοδιαστικής Υποστήριξης  
4. Μόνιμων Υπαξιωματικών Στρατού (Σ.Μ.Υ.)- Όπλα  
5. Μόνιμων Υπαξιωματικών Στρατού (Σ.Μ.Υ.)- Σώματα  
6. Μόνιμων Υπαξιωματικών Στρατού (Σ.Μ.Υ.Ν)  
7. Α.Ε.Ν. Σχολή Πλοιάρχων  
8. Α.Ε.Ν Σχολή Μηχανικών  
9. Αστυφυλάκων  
10. Σχολή Πυροσβεστών  
11. Θεατρικών Σπουδών (Αθήνα)  
12. Θεατρικών Σπουδών (Ναύπλιο)  
13. Θεατρικών Σπουδών (Πάτρα)  
14. Θεάτρου (Θεσσαλονίκη)  
15. Κινηματογράφου (Θεσσαλονίκη)  
16. Μουσικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη)  
17. Μουσικών Σπουδών (Αθήνα)  
18. Μουσικών Σπουδών (Κέρκυρα)  
19. Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης (Θεσσαλονίκη)  
20. Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής (Αρτα)  
21. Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και ΑΘλητισμού (Αθήνα)  
22. Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και ΑΘλητισμού (Θεσσαλονίκη)  
23. Σχολή Επιστημών Φυσικής Αγωγής και ΑΘλητισμού (Σέρρες)  
24. Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και ΑΘλητισμού (Τρίκαλα)  
25. Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και ΑΘλητισμού (Κομοτηνή)