Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών & Επαγγελμάτων

Ειδικότητες - Ωρολόγιο πρόγραμμα

Η Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών & Επαγγελμάτων προσφέρει στους μαθητές της τις ειδικότητες:

  • Μηχανικός Εμπορικού Ναυτικού 

της οποίας μπορείτε να δείτε το Ωρολόγιο πρόγραμμα:

Συνέχιση σπουδών - Επαγγελματικά δικαιώματα

O απόφοιτος του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελάτων συμμετέχοντας στις Πανελλήνιες Εξετάσεις για τους μαθητές των ΕΠΑΛ εξεταζόμενος στα μαθήματα:

  • Νέα Ελληνικά
  • Μαθηματικά
  • Μηχανές Πλοίου ΙΙ
  • Στοιχεία Μηχανών
έχει την δυνατότητα να εισαχθεί στα Α.Ε.Ι. τα Τ.Ε.Ι. καθώς και στις Στρατιωτικές Σχολές τις Σχολές Αστυνομίας και στις Ακαδημίες του Εμπορικού Ναυτικού.

Για να δείτε τις σχολές πρόσβασης

Επιπλέον ο απόφοιτος του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελάτων μπορεί ακόμα να παρακολουθήσει την τάξη μαθητείας, να εισαχθεί στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (χωρίς εξετάσεις) να συνεχίσει τις σπουδές του στα Ι.Ε.Κ. ή σε προγράμματα Πανεπιστημίων του εξωτερικού.

 

Β' τάξη  Ε.Π.Α.Λ.

Γενικής Παιδείας

A/A ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
1. Νέα Ελληνικά 3
2. Μαθηματικά Άλγεβρα 2
Γεωμετρία 1
3. Φυσικές Επιστήμες Φυσική 1
Χημεία 1
4. Θρησκευτικά 1
5. Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά) 1
6. Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ 1
7. Φυσική Αγωγή 1
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ: 12 ΩΡΕΣ

Τομέας Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων

Α/Α  ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
1. Ναυσιπλοΐα 1 - Ναυτική Μετεωρολογία 2Θ+3Ε
2. Ηλεκτρικές Μηχανές Ι
3. Στοιχεία Ναυπηγίας-Ευστάθεια Πλοίου - Αρχές Πρόωσης
4. Ναυτικά Αγγλικά 1
5. Ναυτική Μηχανολογία - Μετρήσεις - Κατασκευές - Συντηρήσεις 3Θ+3Ε
6. Στοιχεία Μηχανολογικού - Ναυπηγικού Σχεδίου
7. Συστήματα Ελέγχου Γέφυρας - Μηχανοστασίου
8. Ανθρώπινες Σχέσεις - Διοίκηση Πλοίου
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ: 23 ΩΡΕΣ

 

Γ' τάξη  Ε.Π.Α.Λ.

Γενικής Παιδείας

A/A ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
1. Νέα Ελληνικά 3
2. Μαθηματικά Άλγεβρα 2
Γεωμετρία 1
3. Φυσικές Επιστήμες Φυσική 2
Χημεία 1
4. Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά) 1
5. Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ 1
6. Φυσική Αγωγή 1
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ: 12 ΩΡΕΣ

Ειδικότητα: Μηχανικός Εμπορικού Ναυτικού

Α/Α  ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
1. Μηχανές Πλοίου II
2. Στοιχεία Μηχανών
3. Βοηθητικά Μηχανήματα - Δίκτυα - Ψυ¬κτικές και Κλιματιστικές Εγκαταστάσεις Πλοίου 4Θ+2Ε
4. Ηλεκτρικές Μηχανές II - Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις Πλοίου
5. Ναυτικά Αγγλικά II
6. Μηχανολογικές Κατασκευές Πλοίου - Μη-χανολογικό Σχέδιο με χρήση Η/Υ
7. Τήρηση Φυλακής Μηχανοστασίου
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ: 23 ΩΡΕΣ

 

Τα τμήματα στα οποία έχει δυνατότητα εισαγωγής ο απόφοιτος του τομέα είναι τα ακόλουθα:

Τμήματα Α.Ε.Ι

Α/Α  Πανεπιστήμια  Βάση 2018
1. Γεωγραφίας (Αθήνα)  
2. Γεωγραφίας (Μυτιλήνη)  
3. Επιστημών της Θάλασσας (Μυτιλήνη)  
4. Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης (Χίος)  
5. Μηχανικών Περιβάλλοντος (Κοζάνη)  
6. Μηχανικών Περιβάλλοντος(Ξάνθη)  
7. Μηχανικών Περιβάλλοντος (Χανιά)  
8. Μηχανικών Μεταλλείων και Μεταλλουργών (Αθήνα)  
9. Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας (Πειραιά)  
10. Ναυτιλιακών Σπουδών (Πειραιάς)  
11. Ναυτιλίας και επιχειρηματικών υπηρεσιών(Χίος)  
12. Ναυπηγών Μηχανολόγων και Μηχανικών(Αθήνα)  
13. Μηχανικών ορυκτών πόρων(Χανιά)  
14. Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών(Πάτρα)  
15. Μηχανολόγων Μηχανικών(Αθήνα)  
16. Μηχανολόγων Μηχανικών(Βόλος)  
17. Μηχανολόγων Μηχανικών(Θεσ/νίκη)  
18. Μηχανολόγων Μηχανικών(Κοζάνη)  

 

Τμήματα Τ.Ε.Ι

Α/Α   T.E.I.  Βάση 2018
1. Μηχανολόγων Μηχανικών και Βιομηχανκού Σχεδιασμού (Κοζάνη)-Μηχανολόγων Μηχανικών  
2. Μηχανολόγων Μηχανικών (Ηράκλειο)  
3. Μηχανολόγων Μηχανικών (Λάρισα)  
4. Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης(Κοζάνη)-Μηχανικών Γεωτεχνολογίας Περιβάλλοντος  
5. Μηχανολόγων Μηχανικών (Χαλκίδα)  
6. Μηχανολόγων Μηχανικών (Σέρρες)  
7. Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου και Μηχανολόγων Μηχανικών (Καβάλα)-Μηχανολόγων Μηχανικών  
8. Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης (Κοζάνη)-Μηχανικών Γεωτεχνολογίας Περιβάλλοντος  
9. Μηχανικών Αυτοματισμού (Θεσσαλονίκη)  
10. Μηχανικών Τεχνολογίας Αεροσκαφών(Χαλκίδα)  
11. Μηχανικών Αυτοματισμού (Χαλκίδα)  
12. Μηχανολόγων Μηχανικών και Βιομηχανικού Σχεδιασμού (Κοζάνη)-Βιομηχανικού Σχεδιασμού  
13. Μηχανολόγων Οχημάτων (Θεσ/νίκη)  
14. Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος (Χανιά)  
15. Μηχανολόγων Μηχανικών (Πάτρα)  
16. Τεχνολόγων Περιβάλλοντος (Ζάκυνθο)-Τεχνολόγων Φυσικού Αερίου  
17. ΑΣΠΑΙΤΕ Εκπαιδευτικών Μηχανολόγων Μηχανικών  

 

Επιπλέον Σχολές

Α/Α Επιπλέον Σχολές.  Βάση 2018
1. Σ.Μ.Υ.Α. / Κατευθυνση Τεχνολογικής Υποστήριξης  
2. Σ.Μ.Υ.Α. / Κατευθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης  
3. Σ.Μ.Υ.Α. / Κατευθυνση Διοικητικής και Εφοδιαστικής Υποστήριξης  
4. Μόνιμων Υπαξιωματικών Στρατού (Σ.Μ.Υ.)- Όπλα  
5. Μόνιμων Υπαξιωματικών Στρατού (Σ.Μ.Υ.)- Σώματα  
6. Μόνιμων Υπαξιωματικών Στρατού (Σ.Μ.Υ.Ν)  
7. Α.Ε.Ν. Σχολή Πλοιάρχων  
8. Α.Ε.Ν Σχολή Μηχανικών  
9. Αστυφυλάκων  
10. Σχολή Πυροσβεστών  
11. Θεατρικών Σπουδών (Αθήνα)  
12. Θεατρικών Σπουδών (Ναύπλιο)  
13. Θεατρικών Σπουδών (Πάτρα)  
14. Θεάτρου (Θεσσαλονίκη)  
15. Κινηματογράφου (Θεσσαλονίκη)  
16. Μουσικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη)  
17. Μουσικών Σπουδών (Αθήνα)  
18. Μουσικών Σπουδών (Κέρκυρα)  
19. Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης (Θεσσαλονίκη)  
20. Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής (Αρτα)  
21. Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και ΑΘλητισμού (Αθήνα)  
22. Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και ΑΘλητισμού (Θεσσαλονίκη)  
23. Σχολή Επιστημών Φυσικής Αγωγής και ΑΘλητισμού (Σέρρες)  
24. Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και ΑΘλητισμού (Τρίκαλα)  
25. Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και ΑΘλητισμού (Κομοτηνή)