Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών & Επαγγελμάτων

Ειδικότητες - Ωρολόγιο πρόγραμμα

Η Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών & Επαγγελμάτων προσφέρει στους μαθητές της τις ειδικότητες:

  • Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων 
  • Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής  

των οποίων οποίας μπορείτε να δείτε το Ωρολόγιο πρόγραμμα:

Συνέχιση σπουδών - Επαγγελματικά δικαιώματα

O απόφοιτος του Τομέα Πληροφορικής συμμετέχοντας στις Πανελλήνιες Εξετάσεις για τους μαθητές των ΕΠΑΛ εξεταζόμενος στα μαθήματα:

  • Νέα Ελληνικά
  • Μαθηματικά
  • Προγραμματισμός Υπολογιστών
  • Δίκτυα Υπολογιστών
έχει την δυνατότητα να εισαχθεί στα Α.Ε.Ι. τα Τ.Ε.Ι. καθώς και στις Στρατιωτικές Σχολές τις Σχολές Αστυνομίας και στις Ακαδημίες του Εμπορικού Ναυτικού.

Για να δείτε τις σχολές πρόσβασης

Επιπλέον ο απόφοιτος του Τομέα Πληροφορικής μπορεί ακόμα να παρακολουθήσει την τάξη μαθητείας, να εισαχθεί στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (χωρίς εξετάσεις) να συνεχίσει τις σπουδές του στα Ι.Ε.Κ. ή σε προγράμματα Πανεπιστημίων του εξωτερικού.

 

Β' τάξη  Ε.Π.Α.Λ.

Γενικής Παιδείας

A/A ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
1. Νέα Ελληνικά 3
2. Μαθηματικά Άλγεβρα 2
Γεωμετρία 1
3. Φυσικές Επιστήμες Φυσική 1
Χημεία 1
4. Θρησκευτικά 1
5. Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά) 1
6. Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ 1
7. Φυσική Αγωγή 1
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ: 12 ΩΡΕΣ

Τομέας Πληροφορικής

Α/Α  ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
1. Αρχές Προγραμματισμού Υπολογιστών 1Θ+3Ε
2. Υλικό και Δίκτυο Υπολογιστών 2Θ+2Ε
3. Βασικά Θέματα Πληροφορικής 2Θ+2E
4. Λειτουργικά Συστήματα και Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων 1Θ+2Ε
5. Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ιστοτόπων
6. Τεχνικά θέματα Πωλήσεων & Προδιαγραφών Υλικού και Λογισμικού 1Θ+2Ε
7. Αγγλικά Τομέα
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ: 23 ΩΡΕΣ

 

Γ' τάξη  Ε.Π.Α.Λ.

Γενικής Παιδείας

A/A ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
1. Νέα Ελληνικά 3
2. Μαθηματικά Άλγεβρα 2
Γεωμετρία 1
3. Φυσικές Επιστήμες Φυσική 2
Χημεία 1
4. Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά) 1
5. Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ 1
6. Φυσική Αγωγή 1
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ: 12 ΩΡΕΣ

Ειδικότητα: Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων

Α/Α  ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
1. Προγραμματισμός Υπολογιστών
2. Δίκτυα Υπολογιστών
3. Προγραμματισμός Υπολογιστών
4. Δίκτυα Υπολογιστών
5. Πληροφοριακά Συστήματα σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς
6. Εγκατάσταση, Διαχείριση και Συντήρηση Υπολογιστικών Συστημάτων
7. Ειδικά Θέματα στο Υλικό και στα Δίκτυα Υπολογιστών
8. Τεχνική Υποστήριξη Υπολογιστικών Συστημάτων και Δικτυακών Υποδομών
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ: 23 ΩΡΕΣ

Ειδικότητα: Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής

Α/Α  ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
1. Προγραμματισμός Υπολογιστών
2. Δίκτυα Υπολογιστών
3. Προγραμματισμός Υπολογιστών
4. Δίκτυα Υπολογιστών
5. Πληροφοριακά Συστήματα σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς
6. Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένωνκαι Εφαρμογές τους στο Διαδύκτιο
7. Ειδικά Θέματα στον Προγραμματισμό Υπολογιστών
8. Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Διαδικτυακών Εφαρμογών
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ: 23 ΩΡΕΣ

 

Τα τμήματα στα οποία έχει δυνατότητα εισαγωγής ο απόφοιτος του τομέα είναι τα ακόλουθα:

Τμήματα Α.Ε.Ι

Α/Α   Πανεπιστήμια  Βάση 2018
1. Επιστήμης Υπολογιστών (Ηράκλειο)  
2. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών (Αθήνα)  
3. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών (Βόλος)  
4. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών (Θεσσαλονίκη)  
5. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών (Ξάνθη)  
6. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών (Πάτρα)  
7. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών (Χανιά)  
8. Μηχανικών Ηλεκτρολογικών Υπολογιστών και Πληροφορικής(Ιωάννινα)  
9. Μηχανικών Ηλεκτρολογικών Υπολογιστών και Πληροφορικής(Πάτρα)  
10. Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων(Σάμος)  
11. Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών(Κοζάνη)  
12. Πληροφορικής με Εφαρμογές στην Βιοϊατρική(Λαμία)  
13. Αρχειοοικονομίας, Βιβλιοθηκονομίαςς και Συστημάτων πληροφόρησης (Αθήνα).  
14. Διαιτητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Αθήνα).  
15. Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (Θεσσαλονίκης).  
16. Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης (Χίος).  
17. Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης (Ξάνθη).  
18. Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης (Χανιά).  
19. Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών (Αθήνα).  
20. Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας(Αθήνα)  
21. Εφαρμοσμένης Πληροφορικής(Θεσσαλονίκη)  
22. Πληροφορικής(Αθήνα)-Ο.Π.Α.  
23. Πληροφορικής(Θεσσαλονίκη)-Α.Π.Θ.  
24. Πληροφορικής(Κέρκυρα).  
25. Πληροφορικής(Λαμία).  
26. Πληροφορικής(Πειραιάς).  
27. Πληροφορικής και Τηλεματικής(Αθήνα).  
28. Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών(Αθήνα).  
29. Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών(Τρίπολη).  
30. Ψηφιακών Συστημάτων(Πειραιάς).  
31. ΑΣΠΑΙΤΕ Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών-Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών.  
32. ΑΣΠΑΙΤΕ Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών-Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών.  

 

Τμήματα Τ.Ε.Ι

Α/Α  T.E.I.  Βάση 2018
1. Μηχανικών Αυτοματισμού (Θεσσαλονίκη)  
2. Μηχανικών Αυτοματισμού (Χαλκίδα)  
3. Μηχανικών Πληροφορικής(Αθήνα)  
4. Μηχανικών Πληροφορικής(Θεσσαλονίκη)  
5. Μηχανικών Πληροφορικής(Σέρρες)  
6. Μηχανικών Πληροφορικής(Λαμία)  
7. Μηχανικών Πληροφορικής(Καστοριά)  
8. Μηχανικών Πληροφορικής(Λάρισα)  
9. Μηχανικών Πληροφορικής(ʼΑρτα)  
10. Μηχανικών Πληροφορικής(Σπάρτη)  
11. Μηχανικών Πληροφορικής(Νάυπακτος)  
12. Μηχανικών Πληροφορικής(Ηράκλειο)  
13. Μηχανικών Πληροφορικής(Καβάλα)  
14. Βιβλιοθηκονομίας και συστημάτων Πληροφόησης (Θεσσαλονίκης).  
15. Ψηφιακών Μέσων & Επικοινωνίας(Αργοστόλι)  
16. Ψηφιακών Μέσων & Επικοινωνίας(Καστοριά)  

 

Επιπλέον Σχολές

Α/Α Επιπλέον Σχολές.  Βάση 2018
1. Σ.Μ.Υ.Α. / Κατευθυνση Τεχνολογικής Υποστήριξης  
2. Σ.Μ.Υ.Α. / Κατευθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης  
3. Σ.Μ.Υ.Α. / Κατευθυνση Διοικητικής και Εφοδιαστικής Υποστήριξης  
4. Μόνιμων Υπαξιωματικών Στρατού (Σ.Μ.Υ.)- Όπλα  
5. Μόνιμων Υπαξιωματικών Στρατού (Σ.Μ.Υ.)- Σώματα  
6. Μόνιμων Υπαξιωματικών Στρατού (Σ.Μ.Υ.Ν)  
7. Α.Ε.Ν. Σχολή Πλοιάρχων  
8. Α.Ε.Ν Σχολή Μηχανικών  
9. Αστυφυλάκων  
10. Σχολή Πυροσβεστών  
11. Θεατρικών Σπουδών (Αθήνα)  
12. Θεατρικών Σπουδών (Ναύπλιο)  
13. Θεατρικών Σπουδών (Πάτρα)  
14. Θεάτρου (Θεσσαλονίκη)  
15. Κινηματογράφου (Θεσσαλονίκη)  
16. Μουσικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη)  
17. Μουσικών Σπουδών (Αθήνα)  
18. Μουσικών Σπουδών (Κέρκυρα)  
19. Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης (Θεσσαλονίκη)  
20. Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής (Αρτα)  
21. Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και ΑΘλητισμού (Αθήνα)  
22. Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και ΑΘλητισμού (Θεσσαλονίκη)  
23. Σχολή Επιστημών Φυσικής Αγωγής και ΑΘλητισμού (Σέρρες)  
24. Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και ΑΘλητισμού (Τρίκαλα)  
25. Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και ΑΘλητισμού (Κομοτηνή)