Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών & Επαγγελμάτων

Πραγματοποιήθηκε στις 31/10/2018 εκδήλωση με θέμα "Επαναχρησιμοποίηση και Προετοιμασία Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού" από καθηγητές και Συνεργάτες του Χαροκόπειου πανεπιστημίου.

Η εκδήλωση έλαβε μέρος στο αμφιθέατρο Χημικών της Σχολής και σε αυτή συμμετείχαν εκτός από την Γενική Διευθύντρια της Σχολής κα Ράνια Καλαντζή, 50 μαθητές και καθηγητές του 2ου ΕΠΑΛ.Εκτός από τις ιδιαίτερα σημαντικές παρουσιάσεις των ομιλητών, έγινε και επίδειξη της ψηφιακής πλατφόρμας ανταλλαγής - δωρεάς ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών RE(W)EEE.