Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών & Επαγγελμάτων

Η Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων μετά από εισήγηση της Γενικής Διευθύντριας και απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής αποφάσισε, με γνώμονα την αναγκαιότητα που υπάρχει για ενημέρωση και εκπαίδευση των υπαλλήλων της στην παροχή Πρώτων Βοηθειών, την διεξαγωγή σεμιναρίου εντός του χώρου του Ιδρύματος.

Για το λόγο αυτό το Τμήμα Υγείας και Πρόνοιας της Σχολής προσκάλεσε την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Αττικής για την διεξαγωγή του Σεμιναρίου.

Το Σεμινάριο πραγματοποιήθηκε με επιτυχία την Παρασκευή 16 Νοεμβρίου 09:30 -13:00 στο Αμφιθέατρο Χημικών του Ιδρύματος και συμμετείχαν σε αυτό, σε πρώτη φάση, οι διοικητικοί υπάλληλοι της Σχολής.