Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών & Επαγγελμάτων

Το Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού διοργάνωσε από κοινού με το Υπουργείο Παδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ενημερωτική συνάντηση με θέμα τις «Παραδοσιακές τέχνες και επαγγέλματα ως πολιτιστική κληρονομιά. Από την άτυπη μαθητεία στη σύγχρονη τεχνική εκπαίδευση», την Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2019, στις 13:30, στη Σιβιτανίδειο Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων.

Η εκδήλωση είχε σκοπό την ανάδειξη της αξίας των παραδοσιακών τεχνών ως πολιτιστικής κληρονομιάς και τη διασφάλιση της μετάδοσης της τεχνογνωσίας στις νέες γενιές, στην ανάπτυξη διαλόγου για το νομικό πλαίσιο που διέπει τη διδασκαλία των παραδοσιακών τεχνών στην τυπική εκπαίδευση, τις δυνατότητες που παρέχει και τους περιορισμούς που θέτει. Επίσης, στην ανάδειξη καλών πρακτικών, καθώς και στη αναζήτηση πεδίων συνεργασίας και δικτύωσης της δημόσιας διοίκησης, των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και της κοινωνίας των πολιτών.Πώς θα αναδείξουμε την αξία των παραδοσιακών τεχνών και επαγγελμάτων ως πολιτιστική κληρονομιά και πώς θα διασφαλίσουμε τη μετάδοση της τεχνογνωσίας τους στις νέες γενιές μέσα από τη σύγχρονη τεχνική εκπαίδευση;

«Η ημερίδα επισφραγίζει την αρχή μιας συνεργασίας με τη Σιβιτανίδειο Σχολή, η οποία εκκινεί από την ανάδειξη του ρόλου των παραδοσιακών χειροτεχνιών στο σύγχρονο περιβάλλον. Εκτείνεται, ωστόσο, σε μία συζήτηση για τις παραδοσιακές τέχνες και επαγγέλματα ως πολιτισμική κληρονομιά και ως γνωστικά αντικείμενα, ως μέρος της τυπικής εκπαίδευσης και ως παράγοντας τοπικής ανάπτυξης. Θα πρέπει να δούμε τις παραδοσιακές τέχνες και επαγγέλματα όχι ως πολιτισμικές πρακτικές που ανήκουν στο παρελθόν ή που εν μέρει έχουν επιβιώσει, αλλά ως μέρος της λαϊκής κουλτούρας που μπορεί να εξελίσσεται και να λειτουργεί σε σύγχρονα πλαίσια», τόνισε μεταξύ άλλων η υπουργός Πολιτισμού Μυρσίνη Ζορμπα.

Για να δείτε όλη την ομιλία της Υπουργού πατήστε εδώ

Η Γενική Διευθύντρια της Σιβιτανιδείου Σχολής κ. Ράνια Καλαντζη στην ομιλία της τόνισε:

"Η εργασία του τεχνίτη συνέδεε κάποτε τους ανθρώπους με την δουλειά τους δίνοντας τους περηφάνεια και νόημα.Η επιθυμία να κάνουμε καλά την δουλειά μας ως αυτοσκοπός είναι μία ουσιαστική ανθρώπινη ενόρμηση. Στην εποχή της μαζικής παραγωγής, η επίμονη, κοπιαστική , χειρωνακτική και με αγάπη προς το αντικείμενο δημιουργία έχει οδηγηθεί στο περιθώριο.Η απώλεια της δεξιοτεχνίας και της κοινωνίας που την εκτιμούσε μας έχει φτωχύνει.

Ένας μεγάλος αριθμός παραδοσιακών επαγγελμάτων έχει ήδη εξαφανιστεί, ενώ κάποια άλλα τα ασκούν μόνο οι λίγοι εναπομείναντες τεχνίτες. Δημιουργοί που με το μεράκι και τη γνώση τους κρατούν ζωντανές σπουδαίες τέχνες που δεν πρέπει να αφεθούν στο μαρασμό. Το πιο σημαντικό είναι ότι υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις αυτές οι τέχνες θα μπορούσαν να αποτελέσουν μια οικονομική διέξοδο για πολλούς νέους και νέες, αφού φαίνεται ότι υπάρχει πλέον μία αξιόλογη ζήτηση για ποιοτικά, χειροποίητα προϊόντα τέχνης που συνδέονται με την τοπική ιστορία και τον πολιτισμό. Ο ρόλος της πολιτείας, είναι ιδιαίτερα κρίσιμος στο να στηρίξει αυτά τα επαγγέλματα που αποτελούν τον ζωντανό συνδετικό κρίκο με το ιστορικό παρελθόν και προβάλλουν και ενισχύουν την πολιτιστική ταυτότητα.

Έτσι σκοπός της σημερινής εκδήλωσης είναι η ανάδειξη της αξίας των παραδοσιακών τεχνών ως πολιτιστικής κληρονομιάς και η θεσμοθέτηση των απαραίτητων εκπαιδευτικών υποδομών για την μετάδοση της παραδοσιακής τεχνογνωσίαςΟι παραδοσιακές τέχνες με την προστιθέμενη αξία που τους δίνει η σύνδεση τους με τον πολιτισμό μπορούν να αποτελέσουν πεδία επαγγελματικής επιλογής των νέων σήμερα και καλά παραδείγματα τοπικής ανάπτυξης."

Η εκδήλωσε ξεκίνησε στις 1:30 μ.μ. και κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον του κόσμου που την παρακολούθησε μέχρι το τέλος της στις 6:30 μ.μ. όποτε και δόθηκε η υπόσχεση να συνεχιστεί o διάλογος για το θέμα.