Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών & Επαγγελμάτων

Με χαρά σας προσκαλούμε στη βράβευση καλύτερου λογοτύπου του συγχρηματοδοτούμενού από την Ε.Ε. ERASMUS+ ΚΑ2 έργου Greenvet στο οποίο συμμετέχει η ΣΔΣΤΕ ως εταίρος. Στην εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 5 Μαρτίου 2019 και ώρα 12:00 στην αίθουσα Δ.Σ της Σχολής, θα βραβευθούν επίσης όλοι οι μαθητές & σπουδαστές της Σιβιτανιδείου που συμμετείχαν στον σχετικό διαγωνισμό.