Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών & Επαγγελμάτων

To Τμήμα Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης, Εθνικών Φορέων και Σύνδεσης με την Παραγωγή στα πλαίσια των δράσεων του Γραφείου Διασύνδεσης, σχετικά με την εκδήλωση «ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ 2019» θα υλοποιήσει Ενημερωτικές Συναντήσεις με τους μαθητές της Γ΄ τάξης των ΕΠΑ.Λ. και τους σπουδαστές του Δ΄εξαμήνου του Ι.Ε.Κ. με θέμα: «Ρόλος Γραφείου Διασύνδεσης - Τεχνικές Εξεύρεσης Εργασίας - Σύνταξη Βιογραφικού Σημειώματος » στο Αμφιθέατρο Χημικών του Κεντρικού Κτιρίου και στο Θέατρο του 3ου ΕΠΑ.Λ..