Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών & Επαγγελμάτων

Από τις 10 έως και τις 12 Μαϊου 2019 θα πραγματοποιηθεί μαθητικό συνέδρειο στην Σιβιτανίδειο Σχολή με θέμα:Προφορική Ιστορία & Διδακτική της Ιστορίας: σχεδιάζοντας μια διδασκαλία "αλλιώς".

Ο στόχος του Μαθητικού Συνεδρίου είναι να προτείνει μια διδασκαλία της Ιστορίας ‘αλλιώς’ και πιο συγκεκριμένα την ένταξη της προφορικής ιστορίας στην εκπαιδευτική διαδικασία..

"Προτείνουμε τη χρήση της προφορικής ιστορίας στην εκπαιδευτική διαδικασία, γιατί ο στόχος της δεν είναι απλώς να περιγράψει ένα «νεκρό» παρελθόν, αλλά να χρησιμοποιήσει το παρελθόν για να μετασχηματίσει το παρόν και να δημιουργήσει το μέλλον∙ γιατί η προφορική ιστορία παρέχει νέους τρόπους για να κατανοήσουμε το παρελθόν∙ παρέχει ακόμα τη δυνατότητα μιας κριτικής οπτικής του ιστορικού γίγνεσθαι∙ δεν αφορά μόνο την Ιστορία, αλλά και τη μνήμη των γεγονότων∙ αφορά και τη δημόσια ιστορία: τη βιωματική εμπλοκή των ανθρώπων σε πτυχές της καθημερινής ζωής που δεν αποτυπώνονται σε συμβατικά αρχεία."

ΟΡΓΑΝΩΣΗ : Ομάδα Συντονιστικού ΟΠΙ (Ομάδες Προφορικής Ιστορίας)

Συνδιοργανωτές:

  • Ένωση Προφορικής Ιστορίας
  • Ιόνιο Πανεπιστήμιο, ΠΜΣ “Ιστορική Έρευνα – Διδακτική & Νέες Τεχνολογίες”
  • Όμιλος για την Ιστορική Εκπαίδευση στην Ελλάδα (AHEG)
  • Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση

Για να δείτε το πρόγραμμα της εκδήλωσης πατήστε εδώ