Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών & Επαγγελμάτων

Πραγματοποιήθηκε και φέτος με μεγάλη επιτυχία το εσωτερικό πρωτάθλημα Σκάκι της Σιβιτανιδείου Σχολής.

Στην πρώτη θέση ισοβάθμησαν η μαθήτρια του 1ου ΕΠΑΛ Περακάκη Μακρίνα και ο μαθητής του 2ου ΕΠΑΛ Γκουντεσίδης Οδυσσέας. Την τρίτη θέση κατέκτησε η μαθήτρια του 1ου ΕΠΑΛ Γιάννη Ιωάννα.

 

Υπεύθυνοι της διοργάνωσης ήταν οι εκπαιδευτικοί του 2ου ΕΠΑΛ κ.κ. Αναγνώστου Γιώργος και Βαρυπάτης Μανώλης