Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών & Επαγγελμάτων

Εκδήλωση στη Σιβιτανίδειο Σχολή το Σάββατο 19 Οκτώβρη για Μαθηματικούς και όχι μόνο.