Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών & Επαγγελμάτων

Η τακτική χειμερινή αιμοδοσία της Σιβιτανιδείου Σχολής θα πραγματοποιηθεί από το νοσοκομείο «ΕΛΠΙΣ» στις 18/11/19 έως 21/11/19 στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Ιδρύματος.

Ημέρες και ώρες αιμοδοσίας:

  • Δευτέρα 18/11 1ο ΕΠΑΛ 08:30 – 13:30
  • Τρίτη 19/11 2ο ΕΠΑΛ 08:30 – 13:30
  • Τετάρτη 20/11 3ο ΕΠΑΛ 08:30 – 13:30
  • Πέμπτη 21/11 4ο ΕΠΑΛ 16:00 – 19:00

Η οργάνωση της γίνεται από το Τμήμα Υγείας και Πρόνοιας του Ιδρύματος σε συνεργασία με τους Διευθυντές και τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς των σχολικών μονάδων και συμμετέχουν σε αυτή οι μαθητές , οι εκπαιδευτικοί και το προσωπικό του Ιδρύματος.