Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών & Επαγγελμάτων

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, ανταποκρινόμενο στις εξελίξεις και στην αναστολή λειτουργίας των εκπαιδευτικών δομών για την ανάσχεση της μετάδοσης του κορωνοϊού, ενεργοποιεί ψηφιακά εργαλεία που θα επιτρέψουν την εξ αποστάσεως διδασκαλία και επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών. Η εξ αποστάσεως διδασκαλία συνιστά το πλέον πρόσφορο εργαλείο για να διατηρήσουν οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί μας την επαφή τους με την εκπαιδευτική διαδικασία στις παρούσες, έκτακτες συνθήκες που βιώνει η χώρα μας - χωρίς να αποσκοπεί στο να υποκαταστήσει τη δια ζώσης εκπαίδευση, ούτε να καλύψει τη διδακτέα ύλη. Στο πλαίσιο της αυτονομίας και της μεγαλύτερης ευελιξίας των σχολικών μονάδων, οι Διευθυντές των σχολείων διαμορφώνουν το πρόγραμμα της εξ αποστάσεως διδασκαλίας.

Η διαδικασία θα υλοποιηθεί από κάθε εκπαιδευτικό είτε με σύγχρονες, είτε με ασύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, είτε συνδυαστικά:

  • Σύγχρονη (τηλεκπαίδευση) είναι η απευθείας διδασκαλία και μετάδοση μαθήματος σε πραγματικό χρόνο από εκπαιδευτικό, μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας, σε μαθητές, σπουδαστές και φοιτητές που παρακολουθούν ζωντανά μέσω υπολογιστή, κινητού ή tablet. Στην πλατφόρμα μπορεί κανείς να συνδεθεί και διαδικτυακά και τηλεφωνικά.
  • Ασύγχρονη είναι η διδασκαλία κατά την οποία ο/η μαθητής/τρια συνεργάζεται με τον εκπαιδευτικό σε διαφορετικό χρόνο από τη διαδικασία παράδοσης του μαθήματος ή δημιουργίας υλικού από τον εκπαιδευτικό, έχοντας πρόσβαση σε μαθησιακό υλικό και χρονοδιάγραμμα μελέτης μέσω διαδικτύου (σε συγκεκριμένες ιστοσελίδες ή πλατφόρμες που παρέχει το Υπουργείο).

ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας για τα ψηφιακά Εκπαιδευτικά Εργαλεία για ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση 

https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2020/DistLearningAsyncInstructions_20200320_0.pdf

 

Η ασύγχρονη εκπαίδευση απευθύνεται σε όλους τους μαθητές και όλες τις μαθήτριες Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων. Ειδικά για τους μαθητές και τις μαθήτριες της Γ΄ Λυκείου οι πλατφόρμες της ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης δύνανται να αξιοποιηθούν παράλληλα και επικουρικά με την πλατφόρμα σύγχρονης εκπαίδευσης του ΥΠΑΙΘ. Για την υλοποίηση της εξ αποστάσεως ασύγχρονης εκπαίδευσης, προτείνεται να αξιοποιηθούν πληροφοριακά συστήματα, δίκτυα και εφαρμογές που έχει αναπτύξει το ΥΠΑΙΘ όπως για παράδειγμα το e-class και η Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα e-me.

Επιπλέον οδηγίες του ΥΠΑΙΘ για ασύγχρονη εκπαίδευση θα βρείτε ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2020/ΣΥΝ_ΣΤΟ_39676.pdfwww.minedu.gov.gr/publications/docs2020/ΣΥΝ_ΣΤΟ_39676.pdf

 

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Η πλατφόρμα που επέλεξε το ΥΠΑΙΘ για τη σύγχρονη τηλεκπαίδευση είναι το Cisco Webex.

Περιγραφή Webex

Το webex είναι ένα εύχρηστο και απλό σύστημα σύγχρονης επικοινωνίας που επιτρέπει τη δημιουργία ψηφιακών τάξεων με σύνδεση των μαθητών από PC, Tablet, smartphone αλλά και τηλεφωνικής γραμμής (με μετάδοση σε αυτή την περίπτωση μόνο ήχου). Επιτρέπει τον πλήρη έλεγχο της ψηφιακής τάξης με ορισμό επίπεδων χρηστών, ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση μικροφώνου και κάμερας, προσφέρει διαμοιρασμό οθόνης και αρχείων και σχεδίασης σε κενό έγγραφο.

Βίντεο επίδειξης Webex Meeting για τον εκπαιδευτικό θα δείτε ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.youtube.com/watch?time_continue=270&v=qQIx91b3WMk&feature=emb_logo

Ενώ οδηγίες του ΥΠΑΙΘ για Σύγχρονη Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση θα βρείτε ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2020/DistLearningSyncInstructions_20200320_1.pdf

Να σημειωθεί ότι οι μαθητές και οι μαθήτριες που δεν έχουν σύνδεση στο Διαδίκτυο, μπορούν, μετά από συνεννόηση με τους εκπαιδευτικούς, να συνδεθούν μέσω σταθερού τηλεφώνου

Τέλος απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις προς το ΥΠΑΙΘ για την Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και απαντήσεις θα βρείτε ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.minedu.gov.gr/QA.pdf