Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών & Επαγγελμάτων

Στο παρακάτω κείμενο δίνονται χρήσιμες συμβουλές για την αντιμετώπισης της κατάστασης και την επανασύνδεση στο σχολείο από το Εργαστήριο Σχολικής Ψυχολογίας του ΕΚΠΑ..

Για να δείτε το έγγραφο πατήστε εδώ