Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών & Επαγγελμάτων

 

Η Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων που ιδρύθηκε το 1927 αποτελεί σήμερα ένα από τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου που εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας  και Θρησκευμάτων και διοικείται από:

 1.  Το  Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο απαρτίζεται από επτά μέλη :
  • Το Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, Ιερώνυμο, ως Πρόεδρο,
  • τον Πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, κ. Μιχαήλ Απέσσο, ως Αντιπρόεδρο,
  • τον Αντιπρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, κ. Ανδρέα Χαρλαύτη, ως μέλος,
  • τον κ. Γεώργιο Κοτονιά, Εκπαιδευτικό, π. Αναπλ. Δ/ντή Σιβιτανιδείου Σχολής, ως μέλος,
  • τον κ. Γεώργιο Μιαούλη, Καθηγητή ΤΕΙ Αθήνας, ως μέλος,
  • την κ. Μαρία Σταθάκη, Δικηγόρο, Δημοτική Σύμβουλο Πειραιά ως μέλος,
  • τον κ. Νικόλαο Μουμούρη Εκπαιδευτικό, Δ/ντη Εκπαιδευσης Α' Πειραιά, ως μέλος.
 2. Την Εκτελεστική Επιτροπή η οποία συγκροτείται από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Την περίοδο που διανύουμε Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής είναι ο κ. Γεώργιος Κοτονιάς και μέλη της η κ. Μαρία Σταθάκη και ο κ.Νικόλαος Μουμούρης.
 3. Τη Γενική Διευθύντρια η οποία είναι η προϊσταμένη των εκπαιδευτικών και διοικητικών υπηρεσιών. Σήμερα ως Γενική Διευθύντρια έχει οριστεί η κα Ουρανία Καλαντζή.