Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών & Επαγγελμάτων

 

Η ειδικότητα «Στέλεχος Διατροφής και Διαιτολογίας» ανήκει στον Τομέα: «Διατροφής και Διαιτολογίας» και στην Ομάδα Προσανατολισμού: «Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής»

Ο αριθμός και η ποικιλία των επαγγελματικών ρόλων της συγκεκριμένης ειδικότητας έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, σε σημείο που θεωρείται πλέον ως φυσική συνέπεια της εκάστοτε διαιτητικής εντολής, ειδικά όταν τα τρέχοντα μοντέλα περίθαλψης δίνουν μεγάλη έμφαση στην παροχή υπηρεσιών με κέντρο τον ασθενή και την δια-επαγγελματική ομαδική εργασία. Ο απόφοιτος της ειδικότητας «Στέλεχος Διατροφής & Διαιτολογίας» με τις εξειδικευμένες γνώσεις που έχει αποκτήσει, επιτρέπει στους Διαιτολόγους-Διατροφολόγους να διευρύνουν τις δεξιότητές τους.

Προϋποθέσεις εγγραφής

Προϋπόθεση εγγραφής των ενδιαφερομένων στην ειδικότητα «Στέλεχος Διατροφής και Διαιτολογίας» είναι να είναι κάτοχοι απολυτηρίων τίτλων, δομών της μη υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ως ακολούθως : Γενικό Λύκειο (ΓΕΛ), Τεχνικό Επαγγελματικό Λύκειο (ΤΕΛ), Ενιαίο Πολυκλαδικό Λύκειο (ΕΠΛ), Τεχνικό Επαγγελματικό Εκπαιδευτήριο (ΤΕΕ) Β' Κύκλου σπουδών, Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ), Επαγγελματική Σχολή (ΕΠΑΣ), Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ). Οι γενικές προϋποθέσεις εγγραφής στα ΙΕΚ ρυθμίζονται στην Υ.Α. 5954 «Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.)».

Διπλώματα Βεβαιώσεις Πιστοποιητικά

Οι απόφοιτοι της ειδικότητας «Στέλεχος Διατροφής και Διαιτολογίας» μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της κατάρτισής τους στο Ι.Ε.Κ. λαμβάνουν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.) και μετά την επιτυχή συμμετοχή τους στις εξετάσεις πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που διενεργεί ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. λαμβάνουν Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5. Οι απόφοιτοι των ΙΕΚ οι οποίοι πέτυχαν στις εξετάσεις πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που διενεργεί ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μέχρι την έκδοση του διπλώματος λαμβάνουν Βεβαίωση Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Διάρκεια Σπουδών

Η φοίτηση στα Ι.Ε.Κ. είναι πέντε (5) συνολικά εξαμήνων, επιμερισμένη σε τέσσερα (4) εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης συνολικής διάρκειας έως 1.200 διδακτικές ώρες ειδικότητας, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα προγράμματα σπουδών και σε ένα εξάμηνο Πρακτικής άσκησης ή Μαθητείας, συνολικής διάρκειας 960 ωρών.

Επαγγελματικό περίγραμμα ειδικότητας

O απόφοιτος της ειδικότητας των ΙΕΚ «Στέλεχος Διατροφής και Διαιτολογίας» έχει πιστοποιήσει τις εξειδικευμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες (επαγγελματική συμπεριφορά) που απέκτησε και οι οποίες είναι απαραίτητες για να εργαστεί κατά μόνας ή στο πλαίσιο ομάδας, επικουρώντας το έργο των υπευθύνων, πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ και ΑΤΕΙ).

Τομείς απασχόλησης

Οι απόφοιτοι της ειδικότητας «Στέλεχος Διατροφής και Διαιτολογίας» μπορούν να εργαστούν σε:

 • Δημόσια ή Ιδιωτικά Νοσοκομεία.
 • Γραφεία διαιτολόγων διατροφολόγων.
 • Ινστιτούτα αδυνατίσματος.
 • Κέντρα αισθητικής και ομορφιάς-Πολυδύναμα κέντρα.
 • Καταστήματα υγιεινών τροφών.
 • Οίκους ευγηρίας.
 • Υπηρεσίες Catering.
 • Παιδικούς σταθμούς.
 • Κατασκηνώσεις.
 • Νηπιαγωγεία.
 • Σχολεία.
 • Φαρμακεία.
 • Κλινικές.
 • Θεραπευτήρια.

Επαγγελματικά προσόντα

Τα ειδικά επαγγελματικά προσόντα της ειδικότητας «Στέλεχος Διατροφής και Διαιτολογίας» είναι:

 • Ικανότητα προγραμματισμού και οργάνωσης ενός διαιτολογικού χώρου ή χώρου μαζικής εστίασης.
 • Εκτέλεση με ακρίβεια τεχνικών παρασκευής τροφίμων.
 • Εκτέλεση με ακρίβεια τεχνικών επικοινωνίας με τον πελάτη.
 • Εκτέλεση παρασκευής και διανομής φαγητών σε νοσοκομεία, ώστε το φαγητό των ασθενών να παρασκευάζεται σύμφωνα με το συνταγμένο διαιτολόγιο.
 • Ικανότητα συγκέντρωσης βασικών ανθρωπομετρικών δεδομένων.
 • Ικανότητα συγκέντρωσης βασικών δεδομένων διατροφικής αξιολόγησης.
 • Ικανότητα αναγνώρισης βασικών τεχνικών σύνταξης διαιτολογίου.
 • Εκτίμηση των αναγκών του ασθενή.

Επαγγελματικά καθήκοντα

Οι κυριότερες πράξεις που εκτελεί το «Στέλεχος Διατροφής και Διαιτολογίας» είναι::

 • Τήρηση αρχείου πελατών.
 • Αποτελεσματική και υπεύθυνη εξυπηρέτηση πελατών.
 • Διεκπεραίωση γραφειοκρατικών διαδικασιών.
 • Συλλογή βασικών ανθρωπομετρικών δεδομένων.
 • Συλλογή βασικών δεδομένων διατροφικών αξιολογήσεων.
 • Βασικά στάδια κατάρτισης διαιτολογίων υγιών ατόμων.
 • Παρασκευή φαγητών υγιών ατόμων / ατόμων με ειδικές διατροφικές συνήθειες.
 • Παροχή υποστήριξης σε άτομα παχύσαρκα ή άτομα που υποχρεούνται σε ειδικά διαιτολόγια.
 • Παροχή διατροφικής υποστήριξης σε άτομα που αθλούνται.
  ΕΞΑΜΗΝΟ Α Β Γ Δ
  ΜΑΘΗΜΑΤΑ Θ Ε Σ Θ Ε Σ Θ Ε Σ Θ Ε Σ
1 ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ 1   1                  
2 ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ 3   3                  
3 ΑΡΧΕΣ ΣΙΑΤΡΟΦΗΣ I II 2 2 4 3 3 6            
4 ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗ 2   2                  
5 ΑΝΑΤΟΜΙΑ 2   2                  
6 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 2   2                  
7 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ 2   2                  
8 ΝΟΣΟΛΟΓΙΑ 1   1                  
9 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ   3 3                  
10 ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ       2   2            
11 ΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ       4   4            
12 ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ       2   2            
13 ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ       2   2            
14 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ       1   1            
15 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Ι ΙΙ               4 4   4 4
16 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Ι ΙΙ               4 4   4 4
17 ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ             2   2      
18 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ             1   1      
19 ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑ             1 2 3      
20 ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ             2   2      
21 ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ             1   1      
22 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ             2   2      
23 ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΥΓΕΙΩΝ ΑΤΟΜΩΝ             2   2      
24 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ                   2   2
25 ΔΙΑΤΡΟΦΗ                   3   3
26 ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ                   2   2
27 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ                   2   2
28 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ                   2   2
29 ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ                         2     2
  ΣΥΝΟΛΟ 15 5 20 14 6 20 11 9 20 13 7 20